Martfűi József Attila Általános Iskola

Pályakövetés

Honlapunkon ezt az oldalt azért hoztuk létre, mert nagyon fontos számunkra és a minket választó szülők számára is-nem utolsó sorban tanulóinknak-, hogy az általános iskolánkban folyó pedagógiai munka mennyire eredményes. Ezt talán a leglátványosabban abból mérhető le, hogy hogy a volt tanítványok milyen módon állnak helyt új iskolájukban. 
A köznevelési törvény (lásd lejjebb idézet a törvényből) kötelezi a középiskolákat arra, hogy értesítsék az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanuló a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt ér el. Az adatszolgáltatási kötelezettség a középiskola első két évfolyamára vonatkozik. Iskolánk a megküldött adatokat feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlanmódon hozzáférhetővé teszi az iskola honlapján. 
A pályakövetést a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a 81. §-ban írja elő.
„ A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.”
Szeretettel és büszkén tárjuk a tisztelt érdeklődők elé volt tanulóink eredményeit.

Tanítványainak a középfokú oktatási intézmények 9. évfolyamán elért eredményei:

2014 -2015 tanév: adobe word2
2012 – 2013 tanév: adobe word2
2011 – 2012 tanév: adobe word2
2010 – 2011 tanév: adobe word2
2009 – 2010 tanév: adobe word2