Határtalanul

 hatartalanul_forweb  emet_logo

2014. március 13-15-én a Martfűi József Attila Általános Iskola 7. osztályos tanulói a Határtalanul program keretében három napos erdélyi utazáson vehettek részt.
A pályázat célja, a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, az európai integráció elősegítése volt. Céljaink között szerepelt, hogy minél több magyarlakta települést megismerhessünk az ott élők nézőpontjából, lehetőséget kívántunk nyújtani diákjaink számára, hogy megismerjék a Kárpát-medence más régióinak életét és kultúráját.

A tanulmányi kirándulás mottója:
Kalotaszeg gyöngyszemei

A projekt száma: HA-13-01-192
A támogató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatás összege: 1.765.150 Ft
A kiránduláson résztvevők : 7.évfolyamos diákok + pedagógusok

 2014. március 13-15. között a Martfűi József Attila Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói a „HATÁRTALANUL!”pályázat keretében egy 3 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Erdélyben.Az előkészítő órán a kísérő pedagógusok előadásokat tartottak a trianoni békeszerződésről, a Kárpát-medencében élő magyarságáról, Erdély történelméről és jelenéről. A kirándulást megelőzte egy fakultatív előkészítő óra, melynek keretében a gyerekek vetélkedőn számolhattak be előzetes ismereteikről.
A tanulmányi kirándulás 2014.03.13.-15. között zajlott le. A kirándulás során eljutottunk Nagyváradra, ahol rendhagyó történelem óra keretében felidéztük az eddig tanultakat. Nagyváradon a Partium központjában megnéztük a Székesegyházat, Kanonok sort, Szigligeti színházat és a Szigligeti emlékművet, majd József Attila szobrát. Ezt követően ellátogattunk Nagy Sándor József aradi vértanú emléktáblájához. Tovább indultunk a Király-hágóra, ahol beszélgettünk a székely magyarság helyzetéről. Továbbutaztunk Bánffyhunyadra, Kalotaszeg fővárosába, ahol megtekintettük a 13. századi festett kazettás mennyezetű gótikus református templomot és a kertjében található Magyar Hősök emlékkövét. Kalotaszentkirályra érkezve találkoztunk a település lakóival és a gyerekekkel, akikkel beszélgettünk a magyarság helyzetéről.Másnap reggel felkerestük az Ady emlékművet a Kalota partján az óvoda mellett, ahol Ady Endre műveiből szemezgettünk. Ezután találkoztunk partneriskolánk diákjaival,akikkel az előző napon egyeztetett forgatókönyv alapján közös ünneplésbe kezdtünk a nemzeti ünnepünk alkalmából, hogy ezáltal is elmélyítsük a nemzeti összetartozást. Az ünnepség zárásaként elénekeltük a Himnuszt. Az ünnepség után búcsúztunk pajtásainktól és útnak indultunk Válaszút felé. Válaszúton a Kallos Zoltán által alapított néprajzi múzeumot és a Bánffy család 19.századi kastélyát néztük meg, majd szóba elegyedtünk a helyi iskola pedagógusaival, gyermekeivel és természetesen Kallos Zoli bácsival is. Ezt követően Mérára indultunk, ahol a Bivalymúzeum érdekességeit csodáltuk meg, majd folytattuk utunkat Kolozsvár felé. A belvárosban rövid sétát tettünk. A főtéren vitafórumot rendeztünk, melynek témája a trianoni békediktátum magyarságra gyakorolt kedvezőtlen hatása volt.
Következő állomásunkra mentünk és látogatást tettünk a Házsongárdi temetőnél, ahol ’48-49-es katonákra emlékeztünk. Megtekintettük Mátyás király szülőházát. Rendhagyó történelem órát tartottunk és feleleveníttettük a tanultakat. Ezt követően a Báthory István Elméleti Líceumot és a Bolyai Egyetemet néztük meg. Továbbutazunk Körösfőre ahol felkerestük a híres vásárt. Kalotaszentkirályra indultunk ahol lehetőségünk volt a helyi népviselet és néptánc megismerésére.A harmadik napon reggeli után elbúcsúztunk kedves vendéglátóinktól, majd útnak indultunk Zilah felé. Zilahra érkeztünk ahol a főtéren felkerestük a nagy reformkori politikus, az árvízi hajós báró Wesselényi Miklós szobrát, ahol a reformkori országgyűlésekről hallgattunk meg kiselőadást, koszorút helyeztünk el és elszavaltuk a Szózatot. Tovább utaztunk következő állomásunkra Nagykárolyba.
Megérkeztünk Nagykárolyba, ahol belvárosi sétára indultunk: Károlyi kastély, római katolikus templom. Ezt követően a városházához vezetett az utunk, ahol az egykori vármegyeházban jegyzősködött Kölcsey Ferenc. A Himnusz közös eléneklésével emlékeztünk nagy költőnkre és egyúttal sajnos elbúcsúztunk a felejthetetlen kirándulástól
A kirándulás során a diákok ismereteket, személyes tapasztalatokat szereztek Erdély településeiről, az ott élő magyarság történelméről, jelen életkörülményeiről.
 Előkészületek: 

 

Tanulmányi kirándulás (Erdély)

 

 

Értékelő szakasz

 

 

Sajtómegjelenések

 hatartalanul_forweb  emet_logo