Működési rend

Az intézmény nyitva tartása, működési rendje

 • Az iskola épülete 06:00 órától 20:00 óráig van nyitva. A szünidők alatt előre meghatározott időpontokban, rendszeres vezetői ügyelet van. Ennek rendjét a bejárati ajtón kifüggesztjük. A nyári szünetekben nyári napközit biztosítunk.

 • A tanulók iskolába érkezésének időpontja legalább 10 perccel az órakezdés előtt történik.

 • Az iskola kapuját 6:30 órakor nyitjuk. 7:30 órától pedagógusi ügyeletet biztosítunk az iskola ebédlőjében.
 • A család életével kapcsolatos adatváltozásokat kötelező bejelenteni.
 • A betegség miatti hiányzást, reggel 9 óráig kell jelezni.
 • A tagintézmény nyitva tartása Mezőhéken, a Mártírok úton kifüggesztve megtalálható.
 • A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a mindenkori jogszabályoknak megfelelően az intézmény vezetője megállapodást köt a gyermekorvossal, védőnői szolgálattal, fogorvossal.
 • Az iskola ünnepeit, hagyományos rendezvényeit az intézményben kialakult szokás szerint szervezzük. Az ünnepi viselet ajánlott.
 • Az iskolában napközis ellátást, igény szerinti étkezést és tanulószobát biztosítunk a gyermekek részére
 • Intézményünkben logopédiai és pszichológiai ellátást is biztosítunk
 • A gyerekek számtalan tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezhetnek

( pl, sakkra, zeneiskolába, társastáncra, sportfoglalkozásokra…)

 • Érdekképviseleti szervként működik Szülői Munkaközösség, illetve Diákönkormányzat, akik az iskolában a gyermekek jogait, érdekeit képviselik.
 • Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyakat (Ipod, Ifon), mobiltelefont mindenki csak saját felelősségére hozhat az iskolába, azok eltűnésért, felderítéséért az iskola nem tud felelősséget vállalni.
 • A gyermek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét.

Különösen súlyos megítélés alá esik:

az agresszió (a másik tanuló megverése, testi és lelki bántalmazása, erőszakos megalázása),

 • A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.