Az iskola dolgozói

NévMunkakör, beosztásSzakképzettség
Földi Edinaigazgatónémet szakos tanár, mesterpedagógus
Ivanov Erikaigazgatóhelyettesmagyar-történelem szakos tanár, mesterpedagógus
Mészáros Ágnesigazgatóhelyettesangol idegennyelv oktató-tanító
Baloghné Köles Juditiskolatitkár
Kontráné Molnár Ildikópedagógiai asszisztens, könyvtáros
Vidinszki Máriapedagógiai asszisztens
Pápainé Murányi Elviraügyviteli munkatárs
Almási Editgyógypedagóguspedagógiai szakos nevelő
Botka Tibortanáráltalános iskolai matematika-angol
szakos tanár
Csank Péteróraadófizikus
Czető Klaudiatanítóáltalános iskolai tanító, természetismeret műveltségi terület
Csurgó Ilonatanítóáltalános iskolai tanító
Csatóné Döbrei Katalintanítóáltalános iskolai tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus
Donkó Ágnes Zsanetttanáráltalános iskolai magyar-
történelem szakos
tanár és történelem szakos középiskolai tanár
Biró Erikatanártörténelem-biológia szakos általános iskolai tanár, biológia szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus
Fülöp Zoltántanítóáltalános iskolai tanító, informatikai műveltségi terület, testnevelés szakkollégium, földrajz szakos
tanár
Hegedűs Edittanáráltalános iskolai matematika, kémia, számítástechnika szakos tanár
Hegedűs Kovács Szilviatanítóáltalános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus
Hegedűsné Kovács Zitatanítóáltalános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi területen
Juhászné Hidvégi Edittanáráltalános iskolai tanító orosz szakkollégium,
magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Kabai Zsolttanártestnevelés szakos tanár
Kertész Lajosnétanítóáltalános iskolai tanító
K Nagy Katalintanárnémet nyelv és testnevelés szakos tanár
Kiss Ritatanítóáltalános iskolai tanító, természettudomány műveltségi terület
Kontér Ildikótanítónémet szakos általános iskolai tanár
Kovács Mihály Balázstanáráltalános iskolai testnevelő tanár
Köntés Anikótanártörténelem szakos tanár és művelődésszervező, média szakirányú képzés, magyar nyelv és irodalom általános iskolai tanár, mesterpedagógus
Melis Pálnétanármagyar-történelem szakos általános iskolai tanár
Miklósi Nikolettatanáretika-történelem szakos általános iskolai tanár, angol nyelvtanár
Nagyné Tóth Tündetanítóáltalános iskolai tanító, rajz műveltség terület
Pápainé Molnár Anikótanítóáltalános iskolai tanító, angol műveltségi terület, "C" típusú felsőfokú angol nyelvvizsga
Petőné Hevesi Andreaóraadónémet nyelvtanár
Savella Szilviatanítóáltalános iskolai tanító
Sike Zsoltrendszergazda, óraadóáltalános iskolai matematika-testnevelés szakos tanár, okleveles rendszer-informatikus, középiskolai informatika tanár
Sikéné Buczkó Máriatanármatematika-rajz szakos általános iskolai tanár, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája
Szabó Józsefnétanítóáltalános iskolai tanító, mesterpedagógus
Stocker Mariannatanárnémet nyelvtanár
Szendi Évatanítóáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Szöllősi Virág Szabinatanártestnevelés, gyógytestnevelés
Takács Mihálytanítóáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium
Tóth Erikatanítóáltalános iskolai tanító, idegen nyelv (angol) műveltségi területen
Vadasné Farkas Brigittatanítóáltalános iskolai tanító, nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program, intenzív-kombinált olvasás-tanítási módszer, pszichopedagógia-szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
Vasné Hajdú Tündetanítómagyar nyelv és irodalom, matematika műveltségterülettel
Nevelést-oktatást segítő munkatársak:
Balogh Adrienn
Halmi Lea
Jónás Anita
Kása Krisztina
Technikai dolgozók:
Bognár Brigitta
Bugyiné Varga Anita
Danku János
Kátai Béla
Kőrösiné Kazai Zsuzsanna
Molnár Károlyné
Szabó Jánosné
Virág Andrásné