Martfűi József Attila Általános Iskola

Az iskola dolgozói

NévMunkakör, beosztásSzakképzettség
Földi Edinaigazgató, intézményvezetőnémet szakos tanár, mesterpedagógus
Ivanov Erikaintézményvezető-helyettesmagyar-történelem szakos tanár, mesterpedagógus
Iglódiné Mészáros Ágnesintézményvezető-helyettes
Baloghné Köles Juditgazdasági ügyintéző
Kontráné Molnár Ildikóadminisztrátor, könyvtáros
Vidinszki Máriagazdasági ügyintéző
Pápainé Murányi Elviraadminisztrátor
Árvainé Stummer Évatanáráltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Botka Tibortanáráltalános iskolai matematika-angol
szakos tanár
Csatáriné Bártfai Tündetanítóáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Csatóné Döbrei Katalintanítóáltalános iskolai tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
Csurgó Ilonatanítóáltalános iskolai tanító
Donkó Ágnes Zsanetttanáráltalános iskolai magyar-
történelem szakos
tanár
Döbreiné Biró Erikatanártörténelem-biológia szakos általános iskolai tanár, biológia szakos középiskolai tanár
Erneszt Gabriellatanítóáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium, angol műveltségi terület
Forgács Jánosóraadófizika szakos általános iskolai tanár
Fülöp Zoltántanítóáltalános iskolai tanító, informatikai műveltségi terület, testnevelés szakkollégium, földrajz szakos
tanár
Hegedűs Edittanáráltalános iskolai matematika, kémia, számítástechnika szakos tanár
Hegedűs Kovács Szilviaóraadófejlesztő pedagógus
Hegedűsné Kovács Zitatanítóáltalános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi területen
Juhászné Hidvégi Edittanáráltalános iskolai tanító orosz szakkollégium,
magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
K. Nagy Katalintanáráltalános iskolai tanító, német nyelvű szakkollégium, testnevelés szakos tanár, német nyelvtanár
Kertész Lajosnétanítóáltalános iskolai tanító
Kissné Fazekas Ildikótanáráltalános iskolai tanító, népművelés szakkollégium, ének-zene szakos általános iskolai tanár
Kiss Ritatanítóáltalános iskolai tanító
Kontér Ildikótanítónémet szakos általános iskolai tanár
Kovács Mihály Balázstanítóáltalános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi terület
Köntés Anikótanártörténelem szakos tanár és művelődésszervező, média szakirányú képzés, magyar nyelv és irodalom általános iskolai tanár
Melis Pálnétanármagyar-történelem szakos általános iskolai tanár
Miklósi Nikolettaóraadóetika-történelem szakos általános iskolai tanár, angol nyelvtanár
Nagyné Tóth Tündetanítóáltalános iskolai tanító, rajz műveltség terület
Pápainé Molnár Anikótanítóáltalános iskolai tanító, angol műveltségi terület, "C" típusú felsőfokú angol nyelvvizsga
Savella Szilviatanítóáltalános iskolai tanító
Sikéné Buczkó Máriatanármatematika-rajz szakos általános iskolai tanár, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája
Sulák Tibornétanítóáltalános iskolai tanító, technika szakkollégium
Szabó Józsefnétanítóáltalános iskolai tanító, orosz könyvtár szakkollégium, közoktatás vezető ill. pedagógus szakvizsga, minőségbiztosítási szakértő, mesterpedagógus
Szántó Máriatanárorosz-történelem szakos általános iskolai tanár, angol nyelvtanár
Szendi Évatanítóáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Szikszainé Angyal Máriatanáráltalános iskolai tanító, testnevelés és népművelés szakkollégium, testnevelés szakos általános iskolai tanár, közoktatás vezető, mesterpedagógus
Takács Mihálytanítóáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium
Tasnádi Balázsnétanárnémet szakos nyelvtanár
Tóth Erikatanítóáltalános iskolai tanító, idegen nyelv (angol) műveltségi területen
Vadasné Farkas Brigittatanítóáltalános iskolai tanító, nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program, intenzív-kombinált olvasás-tanítási módszer, pszichopedagógia-szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
Vasné Hajdú Tündetanítóáltalános iskolai tanító