Az iskola dolgozói

NévMunkakör, beosztásSzakképzettség
Földi Edinaigazgató, intézményvezetőnémet szakos tanár, mesterpedagógus
Ivanov Erikaintézményvezető-helyettesmagyar-történelem szakos tanár, mesterpedagógus
Mészáros Ágnesintézményvezető-helyettesangol idegennyelv oktató-tanító
Baloghné Köles Juditiskolatitkár
Kontráné Molnár Ildikópedagógiai asszisztens, könyvtáros
Vidinszki Máriapedagógiai asszisztens
Pápainé Murányi Elviraügyviteli munkatárs
Árvainé Stummer Évatanítóáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Botka Tibortanáráltalános iskolai matematika-angol
szakos tanár
Czető Klaudiatanítóáltalános iskolai tanító, természetismeret műveltségi terület
Csatáriné Bártfai Tündetanítóáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Csurgó Ilonatanítóáltalános iskolai tanító
Csatóné Döbrei Katalintanítóáltalános iskolai tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus
Donkó Ágnes Zsanetttanáráltalános iskolai magyar-
történelem szakos
tanár és történelem szakos középiskolai tanár
Biró Erikatanártörténelem-biológia szakos általános iskolai tanár, biológia szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus
Erneszt Gabriellatanítóáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium, angol műveltségi terület
Fülöp Zoltántanítóáltalános iskolai tanító, informatikai műveltségi terület, testnevelés szakkollégium, földrajz szakos
tanár
Hegedűs Edittanáráltalános iskolai matematika, kémia, számítástechnika szakos tanár
Hegedűs Kovács Szilviaóraadófejlesztő pedagógus
Hegedűsné Kovács Zitatanítóáltalános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi területen
Juhászné Hidvégi Edittanáráltalános iskolai tanító orosz szakkollégium,
magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Kabai Zsolttanártestnevelés szakos tanár
Kertész Lajosnétanítóáltalános iskolai tanító
K Nagy Katalintanárnémet nyelv és testnevelés szakos tanár
Kiss Ritatanítóáltalános iskolai tanító
Kontér Ildikótanítónémet szakos általános iskolai tanár
Kovács Mihály Balázstanáráltalános iskolai testnevelő tanár
Köntés Anikótanártörténelem szakos tanár és művelődésszervező, média szakirányú képzés, magyar nyelv és irodalom általános iskolai tanár, mesterpedagógus
Melis Pálnétanármagyar-történelem szakos általános iskolai tanár
Miklósi Nikolettatanáretika-történelem szakos általános iskolai tanár, angol nyelvtanár
Nagyné Tóth Tündetanítóáltalános iskolai tanító, rajz műveltség terület
Pápainé Molnár Anikótanítóáltalános iskolai tanító, angol műveltségi terület, "C" típusú felsőfokú angol nyelvvizsga
Savella Szilviatanítóáltalános iskolai tanító
Sike Zsoltrendszergazda, óraadóáltalános iskolai matematika-testnevelés szakos tanár, okleveles rendszer-informatikus, középiskolai informatika tanár
Sikéné Buczkó Máriatanármatematika-rajz szakos általános iskolai tanár, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája
Szabó Józsefnétanítóáltalános iskolai tanító, mesterpedagógus
Stocker Mariannaóraadónémet nyelvtanár
Szántó Máriatanárorosz-történelem szakos általános iskolai tanár, angol nyelvtanár
Szendi Évatanítóáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Takács Mihálytanítóáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium
Tóth Erikatanítóáltalános iskolai tanító, idegen nyelv (angol) műveltségi területen
Vadasné Farkas Brigittatanítóáltalános iskolai tanító, nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program, intenzív-kombinált olvasás-tanítási módszer, pszichopedagógia-szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
Vasné Hajdú Tündetanítóáltalános iskolai tanító