Tehetséges Tanulókért Alapítvány

Az alapítványt magánszemély, Dr Kiss Edit 1994. november 10.-én alapította.

Az alapítvány a rendelkezésre álló vagyonából nyújtott támogatásokkal segítséget nyújt a martfûi József Attila Általános Iskola /5435. Martfû, Május 1. u. 2.sz./ tanulói részére kulturális, szabadidõs és sport rendezvények és programok szervezéséhez, az iskola tehetséges tanulói menedzseléséhez, a tanulók egészséges életmódra neveléséhez, egészségük megõrzéséhez.

Támogatásaik legfontosabb részét, – a tanulók szorgalmi idõben és azon túli tanulásának segítése, rászoruló gyermekek különbözõ versenyeken, táborokban való részvételi lehetõségének biztosít esetleg szülõk, kísérõk költségeinek rész vagy teljes finanszírozása – képezte, képezi.

Kuratórium elnöke:

  • Sulák Tiborné

Kuratóriumi tagok:

  • Boros Krisztina
  • Demecs Mária
  • K. Nagy Katalin
  • Kovácsné Szántó Mária

Az alapítvány kuratóriuma évente három alkalommal ülésezik.
Az alapítvány, céljai anyagi fedezetének biztosításához az adózás szabályai szerint kapott 1%- okból, adományokból, kamat és egyéb bevételekbõl gazdálkodott.

A „TEHETSÉGES TANUILÓKÉRT” Alapítvány kuratóriuma köszöni minden támogatójának, hogy adományaikkal, készpénzzel vagy adójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak a gyerekek testi és szellemi fejlõdéséhez, a szabadidõs és sportprogramok szervezéséhez valamint az iskolai rendezvények sikereihez.

 Az Alapítvány számlaszáma:
Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
70000045–10000018
Adószáma: 18823947-1-16

Közhasznúsági jelentés:201220132014
Egyszerűsített éves beszámolók:2012.201320142015
Egyszerűsített éves beszámolók:2016.

Korábbi beszámolók az iskola régi honlapján.