Tagintézmény

Tagintézmény:
Mezőhék, Mártírok út 9/B.
Tel. : 56/573 -039
Intézményünk az iskolás kor elérésétől az általános iskola befejezéséig fogadja a gyerekeket. Épületünk szépen felújított, vidám színösszeállításával barátságos, hangulatos.

A mezőhéki tagintézmény állaga kiemelkedően jó, a XXI. századnak megfelelő épülettel, berendezéssel a néhány évvel ezelőtti sikeres pályázatnak köszönhetően. Alsó tagozatos diákok tanulnak itt, két összevont osztályban.

IMG_6593

Tantermeink évről évre megújulva várják a tanulókat, füves és burkolt udvarunk mozgás lehetőséget biztosít a szünetekben, de alkalmas iskolai és sportrendezvények lebonyolítására is. Személyi és tárgyi felszereltségünk jól igazodik céljaink megvalósításához, a pedagógiai és nevelői munkát szakmailag képzett tanítók, tanárok és alkalmazottak végzik. 2009. szeptember 01.-től bevezetésre került a kompetencia alapú oktatási program, ezen belül a szövegértés-szövegalkotás, matematika-logikus gondolkodás valamint az idegen nyelvi kulcskompetencia. A program felmenő rendszerben, minden évfolyamon bevezetésre kerül.

Kiemelten fontos feladatnak tartjuk tanulóink tehetséggondozását. Megyei és országos versenyeredmények bizonyítják e cél megvalósulását.(Kazinczy Szépkiejtési Verseny, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Nyelvi versenyek, Országos Diákolimpiai helyezések különböző sportágakban)

Intézményünk központi feladata a sajátos nevelési igényű és a tanulásban akadályozott gyermekek tanulásának segítése is. A terület ellátását fejlesztő pedagógusok, logopédia, pszicho pedagógia, és tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógusok végzik.