Intézményi munkaterv 2023-2024

Az intézményi munkaterv nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Intézményi munkaterv (PDF)

Martfűi József Attila
Általános Iskola
5435 Martfű, Május 1. út 2.

Intézményi Egységkód: T080JA3901
Szolnoki Tankerületi Központ JA39
Vármegye: Jász-Nagykun-Szolnok
OM azonosító: 201511


Bevezetés

Munkatervünket a pedagógiai programban meghatározottak szerint, az előző tanév mérési eredményeinek, szakértői véleményeinek figyelembevételével, a fenntartó elvárásai és a jelenleg érvényben lévő jogszabályokra alapozva állítottuk össze. A munkaterv elfogadása, a legitimáció, a munkaközösségek és egyéb szakmai szervezetek munkatervei a melléklet részét képezik.

Az intézmény célja: A nevelési és oktatási szempontból eredményesen működő intézmény szolgáltatásai megfeleljenek az iskolahasználók számára.

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül a 2023/2024-es tanévben meghatározónak tartjuk:

A 2023-2024-es tanév pedagógiai céljai:

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak, és az egyéb foglalkozások tematikájában az elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepel:

 1. Az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése.
 2. A személyiség és közösségfejlesztés színvonalának növelése.
 3. Praktikus ismeretek előtérbe helyezése.
 4. Az alapkészségek folyamatos fejlesztése, megszilárdítása.
 5. Az elektronikus információs technikák hangsúlyozása.
 6. Szoros kapcsolat a partnerekkel, az iskola külső környezetével.
 7. Viselkedéskultúra fejlesztése.
 8. Pályázatokon való részvétel.
 9. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel.
 10. Folyamatos felzárkóztatás, tehetséggondozás.
 11. Változatos tanulásszervezési eljárások alkalmazása.
 12. Határtalanul pályázaton való részvétel.
 13. A TÉR tesztelése.
 14. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása. A KAP bevezetésével, immár 8. évfolyamig a képzéseken elsajátított módszerek és eljárások beemelése a tanév folyamán a tanítási folyamatokba.
 15. Az új NAT és az erre épülő új helyi tanterv, ehhez kapcsolódóan az új tanmenetek, tanulási tartalmak egyeztetése, bevezetése a 4. és a 8. évfolyamon.

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok:

 1. A kompetenciamérés eredményének javítása.
 2. Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása.
 3. Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása.
 4. Alsó-felső tagozatváltás segítése.
 5. Elsős tanulók szocializálásának segítése.
 6. Intézményi értékelés végzése.

Helyzetelemzés

1. Személyi feltételek

 • Engedélyezett álláshelyek száma: 39,5 fő
 • Betöltött álláshelyek száma: 34 fő
 • Teljes munkaidős: 30 fő
 • Részmunkaidős: 7 fő
 • Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 3 fő
 • NOKS: 7 fő
 • Technikai (egyéb) állás: 7 fő
 • Közfoglalkoztatott: 3 fő

A 2011. évi CXC törvény 4. és 6. sz melléklete alapján, (mely az osztály és csoportlétszámokat, a tanulók finanszírozott heti foglalkozási időkeretét tartalmazza) 39, 5 fő álláshelyre kapott engedélyt iskolánk a Szolnoki Tankerületi Központtól.

Az intézmény megbízott felelősei, tisztségviselői

Igazgató:
Igazgatóhelyettes:
Igazgatóhelyettes:
Földi Edina Sára
Ivanov Erika
Mészáros Ágnes

Munkaközösség vezetők

Alsós munkaközösség:
Reál felsős és művészetek munkaközösség:
Nyelvi munkaközösség:
Fejlesztő- és Gyógypedagógiai Munkaközösség:
Testnevelés munkaközösség:
Osztályfőnöki mérés és értékelés munkaközösség:
Szervezési és irányítási munkaközösség:
Csatóné Döbrei Katalin
Biró Erika
Botka Tibor
Vadasné Farkas Brigitta
Kovács Mihály
Köntés Anikó
Hegedűs Edit

Osztályfőnökök

1.a: Kontér Ildikó
1.b: Kiss Rita
2.a: Pápainé Molnár Anikó
2.b: Csatóné Döbrei Katalin
3.a: Csurgó Ilona
3.b: Czető Klaudia
4.a: Nagyné Tóth Tünde
4.b: Savella Szilvia
5.a: Kovács Mihály
5.b: Szendi Éva
6.a: Botka Tibor
6.b: Kabai Zsolt
7.a: Biró Erika
7.b: Miklósi Nikoletta
8.a: Melis Pálné
8.b: Donkó Ágnes Zsanett

Diákönkormányzatot segítő pedagógus:
Továbbtanulási és gyermekvédelmi felelős:
Miklósi Nikoletta
Kabai Zsolt

2. Intézmény tanulói adatai

Intézményünkben 413 tanuló kezdi meg a tanévet 16 tanulócsoportban. (8 alsó tagozatos, 8 felső tagozatos osztály)

      SNI tanulók száma
  Osztálylétszám BTMN 2-nek számító 3-nak számító SNI 3-ból autizmus
spektrumzavarral
küzdő tanuló
1.a 28 3 1 0 0
1.b 29 2 1 0 0
2.a 22 2 0 0 0
2.b 21 1 0 0 0
3.a 28 5 2 0 0
3.b 26 4 1 2 1
4.a 29 2 2 0 0
4.b 30 2 1 1 1
Össz.: 213 21 8 3 2
5.a 25 9 0 0 0
5.b 26 6 2 0 0
6.a 28 2 1 0 0
6.b 28 3 1 1 1
7.a 25 4 0 0 0
7.b 23 8 2 1 0
8.a 22 1 0 0 0
8.b 21 2 0 0 0
Össz.: 199 35 6 2 1
Mindössz. 412 56 14 5 3

3. Tárgyi feltételek

Épület

A nyár folyamán folytatódtak a szükséges tisztasági és fertőtlenítő meszelések és a nagytakarítás, illetve a klímarendszer karbantartása. A táblák cseréit, a vonalazások festését is elvégezték az évfolyamoknak megfelelően. A földszinti tantermek tisztasági meszelése megtörtént, a 25-ös tanteremben a beázás utáni bejavításokat, a mosdók tisztasági meszelését, és hibás felszereléseinek cseréjét, javítását is elvégezték. Így az intézmény rendezetten várja tanulóinkat.

Eszközök és felszerelések:

A nevelő-oktató munkához elengedhetetlenül szükséges, kötelező eszközök és felszerelésekkel rendelkezünk.

Épületek száma: 1
Tantermek száma: 22
Informatika terem: 2
Tanulói számítógépek száma: 45
Fejhallgatók száma: 30
Fejlesztő szoba: 2
Tornaterem: 2
Könyvtár: 1

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:
A fenntartót, működtetőt érintő feltételek:

 • Uszoda- Martfű Termál Span
 • Városi Sportcsarnok Martfű

A 2023-2024-es tanév rendje

Szorgalmi időszak:

Első tanítási nap: 2023.szeptember 1. (péntek)
Utolsó tanítási nap: 2024. június 21. (péntek)

A szorgalmi időszak első féléve 2023. szeptember 1-től 2024. január 19-ig tart.

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2024. január 26-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

 • Őszi szünet:
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. október 27. (péntek)
  A szünet utáni első tanítási nap: 2023. november 6. (hétfő)
 • Téli szünet:
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. december 21. (csütörtök)
  A szünet utáni első tanítási nap: 2024. január 8. (hétfő)
 • Tavaszi szünet:
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2024. március 28. (csütörtök)
  A szünet utáni első tanítási nap: 2024. április 8. (hétfő)

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

2023. október 23. (hétfő)
2024. március 15. (péntek)
2024. május 1. (szerda)
2024. május 20. pünkösd (hétfő)

Munkanapáthelyezés

2023. december 16. (szombat) munkanap
2024. június 20-i munkanapot 2023. december 16-án dolgozzuk le.

Tanítás nélküli munkanapok

  esemény felelős időpont
1. Féléves osztályozó értekezlet iskolavezetés,
osztályfőnökök,
szaktanárok
2024. január 22.
2. Pályaorientációs nap Kabai Zsolt 2024. június 18.
3. Nevelési értekezlet iskolavezetés 2024. június 10.
4. Diákönkormányzati nap Diákönkormányzat,
Miklósi Nikoletta
2024. június 17

Nemzeti ünnepeink

  esemény felelős időpont
1. Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)
felsős real és műv.
munkaköz.
2023. október 6.
2. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe
(október 23.)
osztályfőnökök 2023. október 20.
3. Nemzeti nyelvünk ünnepe
(november 13.)
alsós humán munkaköz. 2023. november 13.
4. Magyar kultúra napja
(január 20.)
alsós humán munkaköz. 2024. január 18.
5. A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja
(február 25.)
történelmet tanító
szaktanárok
2024. február 23.
6. Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe
(március 15.)
felső tagozatos magyart
tanító szaktanárok
2024. március 14.
7. A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)
felsős történelmet tanító
szaktanárok
2024. április 16.
8. A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)
felső tagozatos magyart
tanító szaktanárok
2024. június 4.

Iskolai rendezvényeink, ünnepségeink

  esemény felelős időpont
1. Tanévnyitó ünnepség iskolavezetés 2023. szeptember 1.
2. Halloween, Márton nap idegennyelvi
munkaközösség
2023. október 27.
3. Karácsonyi mesejáték nevelőtestület, SZMK 2023. december 16
4. Iskolanyitogató alsós munkaközösségek 2024. március
5. Nyílt nap Alsós és felsős
munkaközösség
2024. március 25.
6. Magyar költészet napja Felsős magyart tanító
szaktanárok
2024. április 11.
7. Sámli bál nevelőtestület, SZMK 2024. április 13.
8. Szilver vizsgabál tanítók 2024. május
9. Határtalanul! kirándulás
Erdélybe
7. évfolyamos
osztályfőnökök
2024. május 29-31.
10. Ballagás, tanévzáró ünnepség iskolavezetés 2024. június 22.
9 és 17 óra

Témanapok, témahetek

  esemény felelős időpont
1. Magyar Diáksport Napja testnevelés
munkaközösség
2023. szeptember 29.
2. Farsang osztályfőnökök,
szaktanárok, SZMK
2024. február 9.
3. PÉNZ7 osztályfőnökök 2024. március 4-8.
4. Fenntarthatósági témahét felsős reál
munkaközösség
2024. április 22-26.

Mérések

időpont esemény felelős
2023.szeptember 19-október
11.
Pályaorientációs mérés 8. osztályos osztályfőnökök,
Kabai Zsolt
2023.október 13-december 8. Difer mérés Vadasné Farkas Brigitta
2024. február 4. osztályos tankerületi mérés Mészáros Ágnes, alsós
munkaközösségek
2024. január 9-május 10. Netfitt mérés Kovács Mihály
2024. március 4-június 3. Országos mérés 4-8. évfolyamon igazgató, szervezési és
irányítási munkaköz

Fogadóórák, szülői értekezletek

időpont esemény felelős
2023. november 7. Fogadóóra osztályfőnökök,
szaktanárok, tanítók
2024. március 26. Fogadóóra osztályfőnökök,
szaktanárok, tanítók
2023. szeptember 11-szeptember 28. Szülői értekezletek osztályfőnökök
2024. január 31-február 22. Szülői értekezeletek osztályfőnökök
2023.szeptember 7. SZMK értekezlet igazgató, SZMK
2024. január 30. SZMK értekezlet igazgató, SZMK

Első osztályos beiratkozás

feladat / esemény felelős határidő
Szülők tájékoztatása igazgató 2024. március
Iskolanyitogató alsós
munkaközösségek
2024. március 22.
Beiratkozás igazgató,
igazgatóhelyettesek
2024. április 18-19.
Elsős szülői értekezlet igazgató, első
osztályban tanítók
2024. május

Továbbtanulás

  esemény / téma felelős időpont
1. Pályaválasztási szülői értekezlet igazgató, Kabai Zsolt 2023. november
2. Tanulók jelentkezése írásbeli
felvételi vizsgákra
8. évf. osztályfőnökök 2023. december 8.
3. Központi írásbeli felvételi 8. évf. osztályfőnökök 2024. január 20.
10 óra
4. Központi írásbeli pótfelvételi 8. évf. osztályfőnökök 2024. január 30.
14 óra.
5. Írásbeli felvételi
vizsgaeredmények
Kabai Zsolt 2024. február 9.
6. Tanulói jelentkezési lapok
továbbítása a felvételi központba
8. évf. osztályfőnökök 2024. február 21.
7. Tanulói adatlapok módosítása 8. évf. osztályfőnökök 2024. április 8-10
8. A felvételről vagy elutasításról
szóló értesítés a jelentkezőnek
  2024. május 2.

Feladatterv

„Az iskola rendőre” program 2023/2024. tanévben történő végrehajtására:

 • Az iskolarendőr részt vesz a tanévnyitó ünnepségen. A közlekedési vers közös elszavalása, szóróajándékok átadása. (2023. szeptember 1.)
 • Iskolarendőr program plakátjának elhelyezése az intézményben. (2023. szeptember)
 • Az iskolás gyermekek kerékpárjainak műszaki átvizsgálása, a kerékpárok kötelező felszereléseinek ellenőrzése. (2023. október)
 • Felső tagozatos tanulók számára tájékoztató előadás szervezése az elektromos cigaretta káros hatásairól, használatáról. (2023. november)
 • Alsó tagozatos tanulóknak tájékoztató előadás szervezése az őket érintő közlekedési szabályokról. (2024. március)
 • A drog- és alkoholfogyasztás veszélyeiről szóló előadás szervezése 7. és 8. évfolyamos tanulóknak. (2024. április)
 • Az élő víz veszélyeiről és a vakáció alatt előforduló balesetmegelőzésről előadás szervezése a diákoknak. (2024.június)

1. A tanév feladatai

1.1 Kiemelt céljaink a 2023-2024-es tanévre intézményi szinten:

Az Oktatási Hivatal ellenőrzéshez kapcsolódóan a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelés betartása.

A 2020-ban elfogadott Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó, helyi tantervhez illeszkedő tanmenetek bevezetése 1-8. évfolyamon.

Az intézményi önértékelési csoport irányításával az öt éves önértékelési program és az éves önértékelési terv működtetése, a feladatok rögzítése, a folyamatok elindítása, folyamatos ellenőrzése.

A tanfelügyeleti és minősítési rendszer által az intézményre rótt feladatok elvégzése.

A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében.

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógusok körében.

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával).

A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése.

A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása.

Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése.

Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése.

Az iskolai fegyelem további erősítése:
Adminisztratív fegyelem terén: az e-napló naprakészségére való törekvés
Pontos órakezdés és befejezés.

Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl. Szövegértési és matematikai készségek fejlesztése (ahol releváns:
méréseredmények értékelése), kifejezetten a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatásával.

A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés és a Komplex Alapprogram módszereinek beépítése eszköztárunkba.

A Komplex Alapprogram bevezetése 1-8. évfolyamon.

Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése;

Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel.

Pályázatfigyelés –írás iránti igény növelése.

Kiemelt célkitűzések a nevelési célok esetén:

 • állagmegóvás
 • szociális érzékenység fejlesztése
 • fegyelem erősítése
 • a tanulás értékének erősítése

1.2 Pedagógiai feladatok

 • Pedagógiai programból fakadó feladatok

Feladatunk a nevelő-oktató munka 1-8. évfolyamára, hogy:

 • a pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon,
 • a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen,
 • megalapozzuk a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd),
 • a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsuk érzelemvilágának gazdagodását,
 • megalapozzuk a tanulási szokásokat és módszereket,
 • támogassuk az egyéni képességek kibontakozását,
 • az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) és a DFHT-KIP tanulás technikáit, formáit,
 • a tanulásszervezés fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás legyen a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben,
 • pedagógusaink törődjenek azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak,
 • tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket,
 • megerősítsük a konstruktív magatartásformákat, szokásokat,
 • a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiségének érését,
 • fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek,
 • az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját,
 • olyan helyzeteket teremtsünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét,
 • tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit,
 • felelősen alakítsák ki saját természeti, társadalmi és emberi környezetüket,
 • fejlesszük a test és a lélek harmóniáját,
 • elősegítsük a szocializáció folyamatainak kialakulását tanítványainkban,
 • diákjaink az elemi műveltség alapjait lerakják, elmélyítsék,
 • a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk minősítéséről,
 • adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-kommunikációs technikákat.

1.3 Tartalmi munka fejlesztése

 • Közösségfejlesztési feladatok megvalósítása tervszerűen, az osztályfőnöki munkatervbe beépítve
 • Sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása, a munkaközösségek munkaterveibe beépítve
 • Az iskola nyitottsága érdekében a sokoldalú együttműködés fejlesztése a szülő-pedagógus és a pedagógus-tanuló területeken
 • A tanulók magatartásának, kulturáltságának fejlesztése osztályszinten, adott épületbeli közösségi szinten, iskolai szinten
 • Kulcskompetenciák fejlesztése, kompetenciamérés eredményességének javítása
 • A megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében
 • Digitális kultúra és kompetencia fejlesztése, Teams felület funkcióinak széles körű használata
 • Integrált oktatás (SNI, HHH) fejlesztése
 • Napközi otthonban és tanulószobán a tanulás hatékonyabbá tétele
 • Szülők tájékoztatása

1.4 Szervezési-vezetési terület:

 • Az iskolai környezetünk szépségeinek megfigyeltetése, az intézménnyel szembeni esztétikai igényesség kialakítása
 • Az iskolai dekoráció elkészítésének beosztása
Dátum Felelős
2023. szeptember Alsós munkaközösség
2023. október Felsős magyar nyelv és irodalmat tanítók
2023. november Nyelvi munkaközösség
2023. december Minden munkaközösség
2024. január Alsós munkaközösség
2024. február Felsős reál munkaközösség
2024. március Történelmet tanító kollégák
2024. április Testnevelés munkaközösség
2024. május Alsós munkaközösség
2024. június Határtalanul! című pályázaton részt vett tanulók munkái (7.
évfolyamos osztályfőnökök)

Az ebédlő előtti faliújság dekorációjának elkészítése az alsó tagozat beosztása szerint történik.

Ősz 3. évfolyam
Tél 1. évfolyam
Farsang 2. évfolyam
Tavasz 4. évfolyam

1.5 Nevelőtestület feladatai

 • Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken
 • Részvétel a fenntartó által elrendelt továbbképzéseken
 • A tantárgyi osztályzatok megállapítása, a tanulók magatartásának és szorgalmának elbírálása, javítóvizsgára, osztályozóvizsgára vagy évismétlésre utalás
 • Évente két alkalommal a nevelési értekezlet keretén belül a fent említett témakörökben a kiemelt teendők és módszertani újítások megvitatása
 • Az első és a második félév lezárását követően – jogszabályban rögzítettek szerint – a pedagógiai munka elemzésének, értékelésének, hatékonyságának vizsgálatának elvégzése

1.6 Szakmai közösségek feladatai

A szakmai munkaközösség az iskola programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint végzi tevékenységét. A tevékenységek részletei a mellékletet képező munkatervekben található meg.

 • A pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
 • Az iskolai munkával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, illetve egységes dokumentációs rendszer kidolgozása
 • Javaslattétel a nevelési értekezletek témaköreire, napirendi pontjaira
 • Szakmai továbbképzésekre való javaslattétel
 • A KAP tapasztalatairól belső szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere, támogató szakmai tevékenység
 • A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok című képzésen részt vett pedagógusok tudásmegosztása
 • Összekötő szerep betöltése más közoktatási intézmények munkaközösségeivel
 • A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetnek az iskolavezetőséggel és egymással az iskolai munkaterv, a tanév helyi rendje, a munkaközösségi munka- és feladatterv, a félévi, valamint az év végi beszámolók és más elemzések, jelentések összeállításával kapcsolatos, továbbá az iskolai rendezvények, tematikus napok, projektek szervezését, s minden – az iskolavezetőség által kiadott – feladatteljesítést érintő valamennyi kérdésben
 • Tankönyv kiválasztással, rendeléssel kapcsolatos feladatok

1.7 A szakmai munkaközösség vezetők közötti kapcsolattartás:

 • személyes beszélgetések, konzultációk;
 • Teams felületen való online megbeszélések;
 • azonos osztályban tanítók szakmai megbeszélései;
 • adott témakörben tartott szakmai munkamegbeszélések;
 • kibővített iskolavezetőség ülései;
 • havi nevelőtestületi munkaértekezletek;
 • a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésével, az országos szakmai-pedagógiai ellenőrzéssel, és a kiemelt munkavégzésért járó anyagi elismeréssel kapcsolatos megbeszélések;
 • nevelőtestületi értekezletek;
 • iskolai, intézményi és kerületi szintű szakmai konferenciák.

1.8 Diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok

 • Diákközgyűlések szervezése
 • A diákönkormányzat vezetőjének heti kapcsolattartása a diákönkormányzat vezetőségével a diák önkormányzati ülésen
 • A diákönkormányzat vezetőjének havi kapcsolattartása az iskola vezetőségével
 • A tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); szervezése
 • Sportélet szervezése
 • Kulturális, szabadidős programok szervezése
 • A tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap)
 • Diákönkormányzati nap szervezése
 • Javaslat és véleményezés, az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé a jogszabályokban meghatározott ügyekben

1.9 Szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:

 • A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti folyamatos kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák.
 • A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a Szülői Munkaközösség.
 • A szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kér a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vesz a nevelőtestület értekezletein.
 • Az iskola – az éves munkatervben rögzítettek szerint – tanévenként 2 rendes szülői értekezletet és 2 fogadóórát tart személyesen, vagy online.
 • A szülői választmány tagjainak az iskola intézményvezetője évente kettő alkalommal (tanév, félév elején,) tájékoztató értekezletet tart. Az értekezleten az intézményvezető
  véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervi feladatok teljesítéséről.
 • Szülői munkaközösségi tagok újraválasztása szülői értekezleteken. Évente 2 alkalommal iskolai SZMK értekezlet.
 • Iskolánk munkatervének elfogadtatása és véleményezése. Megismertetni a szülőkkel intézményünk pedagógiai programját, követelményrendszerét, értékelési rendszerét. Közös rendezvények megbeszélése.
 • Február: 2. félévi rendezvények előkészítése, vélemények a végzett iskolai feladatokról
 • Családlátogatások szükség szerint.

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök.

Feladatterv a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan:

Minőségcél Feladatok Megvalósulás Dokumentum
A differenciáláson alapuló
oktatás széleskörű
alkalmazása-kiemelt színvonalú
képességfejlesztés.
KAP bevezetése
Belső továbbképzések,
műhelymunka, szakmai
munkaközösségi megbeszélések.
Folyamatos önképzés, a
tanultak alkalmazása
Iskolánk egyre több
tanulója differenciáláson
alapuló oktatásban részesül.
E-napló
tanmenetek
jegyzőkönyvek
óravázlatok
Pedagógusok szakmai
felkészültségének, az oktatás
minőségének további emelése.
Belső továbbképzések:
KAP tapasztalatcsere
Munkaközösségi szakmai
megbeszélések,
tapasztalatcsere.
Egyre több új módszer
épül be a mindennapi
pedagógiai gyakorlatba.
E-napló
tanmenet
vezetői ellenőrzések
lapja
A digitális oktatás
lehetőségeinek megismerése
és elterjesztése.
Felkészülés a digitális
mérésekre
A gyakorlatban is
megismerni, használni
a Teams felületet.
Próbatesztek megoldása
A tanítási órákon
gyakran használják a
kollégák a digitális
platformokat
interaktív
tananyagok
e-naplók
tanmenetek
Teams felületre
feltöltött
feladatlapok,
tananyag
Az iskola otthonos,
barátságos, nevelésre
koncentráló légkörének
megőrzése.
Nevelési feladatok
maradéktalan ellátása,
szoros együttműködés a
kollégák és a szülők
között
Diákok és szülők
visszajelzései
pozitívabbak.
Véleménygyűjtő
kérdőívek
Hátrányos és
veszélyeztetett tanulók
folyamatos figyelemmel
kísérése, segítése
Gyermekvédelmi
feladatok ellátása,
családsegítés, jogi
tanácsadás.
Családok
visszajelzéseiben
jelentkezik a
segítségnyújtás
eredménye (segélyek,
ügyintézésben való
segítségnyújtás).
nyilvántartás
Kapcsolatrendszerünk
megőrzése: Jó tanár-diák
kapcsolat, jó kapcsolat
a szülőkkel
Problémák azonnali
kezelése, folyamatos
kommunikáció a szülőkkel
a Kréta és a Teams
alkalmazások
segítségével
Diákok és szülők
pozitív visszajelzései.
Közös szülő- diák-
pedagógus programok
fényképek
elkészült alkotások
Nyomon követés és
beválás vizsgálat volt
8-os diákjainknál
adatgyűjtés
feldolgozás
elemzés
tájékoztatás
A tantestület
tájékoztatása a kapott
eredményről
táblázatok
beszámoló
jegyzőkönyv
Országos kompetenciamérés
eredményeinek elemzése.
A tanulók egyéni
kompetenciáinak fejlesztése.
A mérésen az országos
átlag teljesítése.
Telephelyi jelentés a
mérési eredményekről.
A tiszta, esztétikus
környezet. Egészséges
környezetünk megőrzése
(zöldített, virágos,
gyerekbarát udvar)
Ellenőrzés.
Megbeszélés.
Munkaidő beosztás
módosítása.
Munkaterület csere.
Környezetünk folyamatos
zöldítése, virágok
ültetése pályázatok
útján a diákok
bevonásával,
növényzetünk ápolása
Javul az iskola
tisztaságával
kapcsolatos megítélés.
Csökken a kritikus
hangvételű vélemények
száma.
Zöld környezet bővítése,
megőrzése.
Beszámoló
Egyéni bánásmód
alkalmazása.
Tanítási órákon
differenciálás,
korrepetálás, belső
továbbképzéseken
hatékony fejlesztő
eszközök és módszerek
(DFHT-KIP) megismerése,
alkalmazása
A tanuláshoz való
hozzáállás javulása,
a negatív beírások
csökkenése
e-napló
Kompetenciák
fejlesztését szolgáló
munkamódszerek
erősítése (KAP)
(páros, csoportos,
projekt és kooperatív
munka).
Tanítási órák ilyen
irányú szervezése, ennek
folyamatos ellenőrzése
Tanulási hatékonyság
emelkedése (mérési
eredmények)
Mérési eredmények
óralátogatási lapok
Az esélyteremtés irányába
mutató nevelési-oktatási
formák támogatása,
érvényesítése.
Korszerű
tanulásszervezési,
differenciálási
modellek alkalmazása,
a nevelőtestület
módszertani kultúrájának
fejlesztése.
Továbbképzések szervezése,
tervezés a tanmenetekben
A napi gyakorlatban
minden pedagógus törekszik
a megismert módszerek
alkalmazására.
Arizóna program
tapasztalatainak leszűrése,
monitoring.
óralátogatási lap
jegyzőkönyvek
tanmenet
Egészséges életmódra
nevelés, a környezettudatos
magatartás kialakítása
(iskolatej, iskolagyümölcs
programjába való
bekapcsolódás)
Biztosítjuk diákjainknak
a mindennapos
egészségfejlesztő testmozgás
megvalósítását.
Az egészséges életmód és
a környezetvédelem iránti
igény kialakul.
Minden nap mozognak,
sportolnak tanulóink.
e-naplók
napközis
munkatervek
A kommunikációs készségek
fejlesztése minden tantárgy
esetében, kiemelten az
anyanyelv, idegen nyelv,
informatika területén
A témakör kiemelt szerepe
az éves pedagógiai munka
tervezése során.
A tanulói eredmények javulása
anyanyelv és az idegen nyelv
területén, informatikai
ismereteik gyarapítása
Az intézményből kikerülő
tanulók megfelelnek a következő
iskolafok követelményeinek
középiskolák
visszajelzése
A tehetséges és hátrányos
helyzetű tanulókkal való
egyenrangú törődés.
A tanórai és tanórán
kívüli tehetséggondozás,
felzárkóztatás megszervezése.
Az átlagostól eltérő képességű
tanulók segítése
A versenyeken induló
tanulók minél jobb eredményeket
érjenek el. A bukások száma nem
nő.
statisztika
versenyeredmények

Ellenőrzési tevékenység terve

Az ellenőrzés területe Iskolavezetés felelőse Bevont felelősök Az ellenőrzés módszere
1. A tanórán folyó nevelő-oktató munka
Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése
− alsó tagozaton
− felső tagozaton
− napköziben, tanulószobán
− gyakornok esetében
− új kollégák esetében
− a félévi, év végi értékelésben
− mk-vezetők esetében
Igazgató–
igazgatóhelyettes
mk-vezetők óralátogatás
tantárgyi mérések
napközis foglalkozás
tanulószobai foglalkozás
dokumentáció
szóbeli és írásos
beszámoló
2. Tanórán kívüli foglalkozások
− tanulószoba
− napközi
− szakkörök
− egyéni képességfejlesztés
− könyvtár
Igazgató–
igazgatóhelyettes
mk-vezető foglalkozás látogatása
dokumentáció
résztvevők létszáma
látogatottság
3. Osztályfőnöki munka
− osztályfőnöki órák
− kapcsolattartás a szülőkkel
− osztályértekezlet
− of. ellenőrző, értékelő tevékenysége
− egységes nevelési eljárások alkalmazása
Igazgató–
igazgatóhelyettes
of. és oszt.főnöki
munkaköz.vezető
óralátogatás
szülői értekezlet
családlátogatások
írásbeli tájékoztatás
dokumentáció
magatartás értékelése
szorgalom értékelése
egyéni beszélgetések
4. Gyermekvédelmi munka
− Gyermekvédelmi munka Igazgató–
igazgatóhelyettes,
gyerm.v. felelős
szociális munkás
osztályfőnökök beszámoló
dokumentáció
5. Pályaválasztás
− Pályaválasztás Igazgató–
igazgatóhelyettes
8. osztályfőnök szülői értekezlet
beszámoló
egyéni beszélgetés
tájékoztató faliújság
6. Ünnepélyek, megemlékezések
− Ünnepélyek, megemlékezések Igazgató–
igazgatóhelyettes
mk-vezetők dokumentáció
7. Ügyeleti rend, szünetek folyosói, udvari fegyelme
− Ügyeleti rend, szünetekben a folyosói és az udvari fegyelem Igazgató–
igazgatóhelyettes
  reggeli ügyelet
ügyeleti rend betartása
órakezdés és – befejezés pontossága
tanulói ügyelet
8. Személyi anyagok
− Személyi anyagok Igazgató iskolatitkár dokumentáció
9. Naplók, foglalkozási naplók ellenőrzése
− E-napló, foglalkozási naplók ellenőrzése, helyettesítési rend Igazgató helyettesek osztályfőnökök e-napló vezetése
hiányzások nyilvántartása,
igazolások
10. Leltár, gazdasági területek
− szertárrend
− nagy értékű eszközök leltározása
− vagyonnyilvántartás
Igazgató–
igazgatóhelyettes
iskolatitkár
gondnok, karbantartó
szakleltári felelősök
dokumentáció
szabályzatok betartása
takarítás ellenőrzése
11. Munka-, tűz- és balesetvédelem
− Munka-, tűz- és katasztrófavédelem Igazgató–
igazgatóhelyettes
Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, katasztrófa-védelmi felelős
foglalkozás-egészségügyi orvos
épület- és környezetbiztonság
szabályzatok betartása
jegyzőkönyvek
tűzriadó
munkavédelmi bejárás

A 2023/2024-es tanévben a tanügyi dokumentáció ellenőrzésének felelősei

Ellenőrzési területe: Felelős:
Kovács Mihály testnevelés munkaközösség tanmenetei
Ivanov Erika intézményi, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek, törzslap, melléklete és osztálynapló mellékletek, felsős humán tanmenetek
Köntés Anikó osztályfőnöki, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek,
Arizóna dokumentáció
Csatóné Döbrei Katalin alsós munkaközösség tanmenetei
Vadasné Farkas Brigitta fejlesztő és rehabilitációs naplók külíve, egyéni fejlesztési tervek
Biró Erika felsős reál és művészetek munkaközössége tanmeneti
Botka Tibor idegennyelvi munkaközössége tanmenetei
Hegedűs Edit e-napló, helyettesítési rend, tanulói adatok
Mészáros Ágnes alsós munkaközösség tanmenetei, külső alkalmazottak munkaigazolásai,
hittanoktatók, munkaközösségvezetők tanmenetei
Földi Edina megbízásos szerződésesek, TIG, intézményi dokumentumok felülvizsgálata

A tanulmányi versenyek

Az iskolai, megyei és országos szintű tanulmányi versenyek részletes meghatározását, a résztvevők körét, a felelősök megnevezését a munkaközösségi munkatervek is tartalmazzák. A 2023/2024-es tanévben tanulóink az alábbi területi, megyei és országos versenyeken vesznek részt várhatóan:

Külső szervezésű versenyek:

Verseny megnevezése Verseny
időpontja
Munkaközösség Felelős
Ószőlői matematika verseny 3-
4.évfolyam
2023.11. alsós reál Savella Szilvia,
Kertész Lajosné
Nemzetközi Kenguru matematika v. 2-
4.évfolyam
2024.04. alsós reál Takács Mihály,
Savella Szilvia
Zrínyi matematika 2023.11. alsós reál Csatóné Döbrei Katalin,
Hegedűs Edit
Bolyai matematika csoport verseny     Csatóné Döbrei Katalin,
Hegedűs Edit
Városi szavalóverseny 2024.04.   Melis Pálné
Teleki Teve-komplex
term.tud.vetélkedő Mezőtúr
2023.11. felsős reál Biró Erika
Természetbúvár matiné (Hajnóczy) 2024.01. felsős reál Biró Erika
Biztibusz: biztonságos iskola 2024.05. felsős reál Biró Erika
Föld világnapja megyei verseny 2024.04. felsős reál Juhászné Hidvégi Edit
Német nyelvi verseny Szolnok – 5.
osztály
kiírás szerint idegen nyelvi K Nagy Katalin,
Földi Edina
Tiszaföldvári megyei nyelvi v. 4-8.
évf.
2024.03. idegen nyelvi Botka Tibor
Angol-német verseny – Hajnóczy J.
Gimn.
2024.01. idegen nyelvi 7-8. évfolyamon
tanító szaktanárok
Országos angol-német v. 7-8. évf. kiírás szerint idegen nyelvi Botka Tibor
Diákolimpia (sakk, karate, úszás, mezei
futó)
kiírás szerint testnevelés Kabai Zsolt,
Kovács Mihály

Iskolai versenyeink:

Verseny megnevezése Verseny
időpontja
Munkaközösség Felelős
Szorzótábla verseny 2. évfolyam 2024.05-06 Alsós reál munkaközösség Kiss Rita
Népdaléneklő verseny 2024.02. Alsós munkaközösségek Csatóné Döbrei Katalin
Matematika háziverseny 2024.05. Alsós reál munkaközösség Savella Szilvia,
Takács Mihály,
Csatóné Döbrei Katalin,
Kertész Lajosné
Házi kis nyelvészverseny 2024.05. Alsós humán munkaközösség Szendi Éva,
Kontér Ildikó,
Nagyné Tóth Tünde
Házi idegennyelvi verseny 2023.09-2024.05. Idegennyelvi munkaközösség Botka Tibor
Szavalóverseny 2024.04. Alsós humán munkaközösség Nagyné Tóth Tünde,
Czető Klaudia
Állatok világnapja 2023.10. Felsős reál munkaközösség Hegedüsné Kovács Zita
Egészség világnapja 2023.11. Felsős reál munkaközösség Juhászné Hidvégi Edit
Európai Diáksport napja 2023.09.29. Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály
Vízi vetélkedő! 2024.05. Alsós reál munkaközösség Kiss Rita
Házi asztalitenisz bajnokság 2023.10. Testnevelés munkaközösség Kabai Zsolt
Mozdulj! 2024.01. Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály,
Kabai Zsolt
Mozdulj! (alsó tagozat) 2024.04. Testnevelés munkaközösség Fülöp Zoltán
Házi Labdarúgó bajnokság 2024.03 Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály,
Kabai Zsolt
Atlétika verseny 2024.05. Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály,
Kabai Zsolt

A munkaterv jogszabályi háttere

A munkaterv készítési kötelezettségre konkrét előírást a:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
 • az emberi erőforrások miniszter 11/2019. (VII. 3.) rendelete,
 • a belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről.

Mellékletek

 • Alsós munkaközösség munkaterve
 • Felsős reál és művészetek munkaközösség munkaterve
 • Idegennyelvi munkaközösség munkaterve
 • Testnevelés munkaközösség munkaterve
 • Fejlesztő- és gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve
 • Osztályfőnöki, mérés és értékelés munkaközösség munkaterve
 • Irányítási és szervezési munkaközösség munkaterve
 • Diákönkormányzat munkaterve
 • József Attila Általános Iskola DSE munkaterve
 • SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- És Gyermekjóléti Központ Szolgáltatási Terve

1. Záró rendelkezések

A munkaprogram az intézményvezetővel, valamint – a közösen gyakorolt jogokhoz kapcsolódó tevékenységek tárgyköreiben – a diákönkormányzat és a szülői szervezet vezetőivel történő egyeztetést követően kell kidolgozni.

A munkaprogramra az intézményi tanács elnöke tesz, kiegészítésére, módosítására az intézményi tanács bármely tagja tehet javaslatot. A munkaprogramról, annak módosítására tett javaslatokról, az intézményi tanács az ügyrendjében meghatározottak szerint dönt.

A munkaprogramot minden tanévben legkésőbb szeptember 1-jéig kell elfogadni.

A munkaprogram a tanév folyamán az intézményi tanács rendes vagy rendkívüli ülésén, bármely tag javaslata alapján módosítható.

A munkaprogram egy példányát tájékoztatásul az intézmény vezetőjének át kell adni, melyről az intézményi tanács elnöke gondoskodik.

2. Legitimációs záradék

A Martfűi József Attila Általános Iskola Intézményi Tanácsa 2023. év augusztus 30. napján megtartott ülésén a 2023/2024. tanévre szóló munkaprogramját elfogadta.

Martfű, 2023. augusztus 30.

……………………………………
Doroginé Bálint Edina hitelesítő

…………………………
Ivanov Erika hitelesítő