Mérési Háló 2023-2024

A Mérési Háló nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Mérési Háló (PDF)

Martfűi József Attila
Általános Iskola
5435 Martfű, Május 1. út 2.

Intézményi Egységkód: T080JA3901
Szolnoki Tankerületi Központ JA39
Vármegye: Jász-Nagykun-Szolnok
OM azonosító: 201511


Mérési háló

Mérések
neve időpontja tartalma célja résztvevői végzi
diagnosztikus célú képességvizsgálat DIFER iskolába lépést követően (2023. október 13-ig) elemi készségek (írásmozgás-koordináció, beszédhang-hallás, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása problématerületek feltárása, kritériumorientált készségfejlesztés az eredményesebb fejlesztés lehetőségeinek, tennivalóinak, egyénre szabott fejlesztésnek tervezése 1. osztályosok gyógypedagógus
tanév eleji bemeneti mérés szeptember eleje szövegértés, nyelvtan, helyesírás, matematika Diagnosztizálás, helyzetfeltárás, erősségek és fejlesztendő területek feltárása a hatékony fejlesztés érdekében, mennyiségi, minőségi mutatók megállapítása fejlesztési feladatok tervezése, célok és részcélok kitűzése. 2-8. évfolyam tanítók, szaktanárok
pályaorientációs központi mérés 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata Visszajelzés a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók 8. évfolyam szaktanárok
Speciális mérések – Szegedi Tudomány-egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című felmérés-sorozata (e-Dia) folyamatos matematika, szövegértés, induktív gondolkodás Értékelje a tanulók fejlődését, s ezáltal képes legyen időben jelezni az esetleges lemaradásokat. A diákok készségeit, képességeit méri, azok fejlődését egyénileg követi és feltárja a tanulási problémákat. Lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy kipróbálják, gyakorolják a számítógép alapú tesztelést 2-4. évfolyam tanítók
digitális próbamérés 2023.szept.25-okt. 13. digitális kultúra és történelem A mérőeszközök és feladatok tesztelése, a későbbi mérés lehetséges feladatainak kipróbálása 6., 7. vagy 8. évfolyam valamelyikének 1 osztálya tanárok
félévi felmérés január szövegértés, matematika Visszacsatolás, megerősítés, a tanulási hibák és nehézségek feltárása, segítése, korrekció minden évfolyam tanítók, szaktanárok
félévi felmérés január írás Visszacsatolás, megerősítés, a tanulási hibák és nehézségek feltárása, segítése, korrekció 1. évfolyam tanítók
félévi felmérés január nyelvtan, helyesírás Visszacsatolás, megerősítés, a tanulási hibák és nehézségek feltárása, segítése, korrekció 2-8. évfolyam tanítók, szaktanárok
fenntartó által előírt diagnosztikus mérés január matematika, természetismeret, szövegértés, írás, nyelvtan, helyesírás Az alsó tagozat végére meghatározott, a tanulmányok sikeres folytatásához szükséges minimum követelményekre épülő tudásszint feltárása, tényszerű szakmai adatok, információk az egyéni fejlesztéshez, a tanulói lemorzsolódás csökkentése, 4-5. évfolyam közötti átmenet megkönnyítése. 4. évfolyam más iskolák tanítói
NET FIT 2024. jan. 9. és 2024. máj. 10. között testnevelés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, vizsgálata. 5-8. évfolyam testnevelés tanárok
országos kompetenciamérés 2024. márc. 4-2024. jún. 3 szövegértés, matematika A tanulók fejlettségi szintjének felmérése, készség és képességmérés, a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és hétköznapjaikban alkalmazni. 4-5. évfolyam tanárok
országos kompetenciamérés 2024. márc. 4-2024. jún. 3. szövegértés, matematika, természettudomány A tanulók fejlettségi szintjének felmérése, készség és képességmérés, a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat, szövegértési képességeiket és természettudományos ismereteiket a tanulmányaik során és hétköznapjaikban alkalmazni. 6-8. évfolyam tanárok
idegen nyelvi mérés (országos) 2024. márc. 4-2024. jún. 3. angol és német nyelv A tanulók fejlettségi szintjének felmérése iskolánk szembesítése saját nyelvoktatásunk eredményességével, statisztikai jellegű adatok biztosítása a nyelvismeret szintjéről. 6-8. évfolyam tanárok
országos kompetenciamérés 2024. márc. 4-2024. jún. 3. történelem A mérés célja annak nyomon követése, hogy a tanulók képesek-e elsajátítani a történelmi gondolkodás mindazon összetevőit, amelyek megalapozzák az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 6-8. évfolyam tanárok
országos kompetenciamérés 2024. márc. 4-2024. jún. 3. digitális kultúra A digitális írástudás, a problémamegoldás és az információs technológiai ismeretek alkalmazási szintjének mérése. 5-8. évfolyam tanárok
év végi felmérés május, június írás A kimeneti helyzet feltárása, az elért eredményekből következtetések levonása a folyamat hatékonyságára, a kitűzött célok realitására vonatkozóan. 1. évfolyam tanítók
év végi felmérés május, június szövegértés, matematika A kimeneti helyzet feltárása, az elért eredményekből következtetések levonása a folyamat hatékonyságára, a kitűzött célok realitására vonatkozóan. minden évfolyam tanítók, szaktanárok
év végi felmérés május, június nyelvtan, helyesírás A kimeneti helyzet feltárása, az elért eredményekből következtetések levonása a folyamat hatékonyságára, a kitűzött célok realitására vonatkozóan. 2-8. évfolyam tanítók, szaktanárok