DÖK munkaterv 2023-2024

A DÖK munkaterv nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: DÖK munkaterv (PDF)

Martfűi József Attila
Általános Iskola
5435 Martfű, Május 1. út 2.

Intézményi Egységkód: T080JA3901
Szolnoki Tankerületi Központ JA39
Vármegye: Jász-Nagykun-Szolnok
OM azonosító: 201511


Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük.

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában.

A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket.

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

Célunk:

 • A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.
 • Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályközösségeket.
 • Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában.
 • Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak közös tervezése.

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:

 1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben.
 1. A diákok mindennapi életének megszervezése:
  • a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával;
  • rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a helyi újságokban az aktualitásoknak megfelelően: diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai életről, élménybeszámolók;
  • osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba.
 1. A társadalmilag hasznos munkák segítése:
  • papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal
 1. Kulturális rendezvények segítése:
  • iskolai ünnepélyek
  • rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése
  • Diáknap
  • Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel
 1. Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása
 1. Egyéb tevékenységeink:
  • versenyek (tanulmányi, sport) lebonyolításában való részvétel;
  • közös programok iskolán kívüli szervezőkkel;
  • kapcsolat a helyi újsággal.

Szervezeti felépítés

Diákönkormányzatot segítő tanár: Miklósi Nikoletta
Diákönkormányzat elnöke: Szakali Lantos Lóránt
Diákönkormányzat alelnöke: Deák Vivien

Diákönkormányzati képviselők, helyettesek:

5.a: Jeneses Olivia Anita, Tóth Nóra
5.b: Enyedi Emília, Kun Zora Bodza
6.a: Gál Dorka, Kiss Kamilla
6.b: Horváth Tamara, Kiss Hunor
7.a: Sinka Barbara, Tarjányi Lili
7.b: Tóth Enikő, Bense Mercédesz
8.a: Szakali Lantos Lóránt, Túróczi Luca Luca
8.b: Szepesi András, Deák Vivien

 

Éves munkaterv

SZEPTEMBER

 • Alakuló ülés
 • Vezetőség választás, házirend ismertetése, változások ismertetése
 • Az éves munkaterv megbeszélése, programjavaslatok

OKTÓBER

 • DÖK gyűlés
 • Megemlékezés az Aradi Vértanúkról
 • okt. 23. nemzeti ünnep: 10.20.
 • DÖK nap lebonyolítása, szervezése: 2024. június 17.
 • Halloween ünnepre mozgósítás
 • Menza kérdőív kitöltése

NOVEMBER

 • DÖK gyűlés
 • Márton nap, versenyekre mozgósítás

DECEMBER

 • DÖK gyűlés
 • Pályaorientációs nap: 2024. június 18.
 • Mikulás ünnepségek szervezése – osztályprogramok
 • Adventi témahét segítése
 • Teremdekorálási verseny

JANUÁR

 • DÖK gyűlés
 • Magyar Kultúra hete – programok segítése

FEBRUÁR

 • DÖK gyűlés
 • Farsang szervezésének segítése: 2024. február 9. (péntek)
 • Tisztasági szemle

MÁRCIUS

 • DÖK gyűlés
 • Március 15-ei ünnepség
 • Víz napjától a Föld napjáig programsorozat segítése
 • A Föld Órája – március utolsó szombat
 • Nyílt nap: 2025. március 25.
 • Menza kérdőív kitöltése

ÁPRILIS

 • DÖK gyűlés
 • Magyar költészet napja, iskolánk névadójának napja: 2024. április 10-11.
 • Alapítványi bálra mozgósítás: 2024. április 13.

MÁJUS

 • DÖK gyűlés
 • osztálykirándulások lebonyolításának segítése
 • tábori előkészületek
 • Tisztasági szemle

JÚNIUS

 • DÖK nap lebonyolítása, segítése: 2024. június 17. (hétfő)
 • ”No Backpack Day”: 2024. június 19. (szerda)
 • éves munka értékelése
 • évzáró, ballagás: 2024. június 22.

 

Martfű, 2023.08.31.

Miklósi Nikoletta,
Diákönkormányzatot segítő pedagógus