Értesítés Házirend módosításáról

Függelék
Kiegészítő szabályozás a kialakult járványhelyzet miatt

A függeléket folyamatosan frissítjük a megjelenő jogszabályok alapján. A függelék induló dátuma: 2021. szeptember 1.

Az EMMI tájékoztatása alapján a köznevelési intézmények Covid-19 fertőzés protokolljával kapcsolatban az alábbiak figyelembevételével kell eljárni:

1. Az új koronavírussal kapcsolatos követendő járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó hatályos eljárásrend a Hivatalos értesítő 2021. évi 22. számában jelent meg (https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elja%CC%81ra%CC%81srend%20a%202020.%20e%CC%81vben%20azonosi%CC%81tott%20u%CC%81j%20koronavi%CC%81russal%20kapcsolatban.pdf), mely alapján területileg illetékes járási/kerületi hivatalok népegészségügyi munkatársai meghozzák a járványügyi intézkedéseket a adott helyzetet körülményeit egyedileg értékelve.
2. A fenti eljárásend vonatkozik a köznevelési intézményekre is, ha ott tanuló vagy dolgozó esetében COVID-19 fertőzés ténye igazolódik.
3. Az eljárásrend a szoros kontaktok járványügyi megfigyelése (karantén) kapcsán előírja:
„Mentesül a karantén alól az a védőoltásban részesített személy, aki a védettségi igazolvány átvételének időpontját követően került szoros kontaktusba az igazolt fertőzöttel.”
„Azon személyek esetén, akik az elmúlt 6 hónapban igazoltan átestek koronavírus fertőzésen, járványügyi intézkedés nem szükséges.”
4. Fentiek alapján az oltásban részesült tanulók, illetve pedagógusok mentesülnek a karatén alól, így a védőoltások alapján a 7. évfolyam felett feltehetően nagyon ritkán válik majd szükségessé tanügyi intézkedés (pl. tantermen kívüli oktatás elrendelése).
5. Az alsóbb évfolyamokon is felmerülhet hasonló helyzet a COVID-19 fertőzést átvészeltek miatt, de ezen gyermekek száma feltehetően jóval kevesebb.
6. A beérkező bejelentések tekintetében tehát a fentiek figyelembevétele és a helyi népegészségi szervvel való kapcsolatfelvétel szükséges!
7. Tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelése tehát csak akkor történhet a jelölt korosztályban, ha az NNK kivételesen mégis határozottan elrendeli a karantént, valamint a kisebb korosztályok esetében is döntés csak NNK javaslat alapján lehetséges.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kontaktkutatás (és a kontaktszemélyként érintett gyermekek és felnőttek összeszámlálása esetében) külön kell összesíteni az oltott és oltatlan kontaktszemélyeket, és ezt az NNK-val is közölni kell, amikor felhívjátok őket. Az NNK-val történt konzultáció után a tankerületbe beküldendő covid jelentésben az alábbi információk szükségesek minden esetben :
– a fertőzött neve
– a fertőzött osztálya (vagy felnőtt esetében beosztása)
– ha az iskolának több feladatellátási helye is van, akkor annak a feladatellátási helynek neve és címe, ahol az érintett fertőzött van
– a fertőzöttség igazolódásának dátuma
– mikor volt utoljára iskolában (munkában) a fertőzött személy
– röviden az eset leírása
– a kontaktszemélyek esetén azok száma, akik oltottak (rendelkeznek védettségi igazolvánnyal), és azok száma, akik nem
– a karanténba kerülő (azaz nem oltott) személyek közül mennyi a tanuló, a pedagógus vagy az egyéb dolgozó
– a fentiek alapján az NNK döntése (a karanténba helyezettek számáról, illetve esetlegesen a digitális munkarend elrendelésére tett javaslatról)
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt intézményünk fenntartójának javaslatára 2021. november 8-tól a következő szabályokat vezetjük be:

 • a szülő köteles z intézmény felé a gyermek, illetve a családon belüli megbetegedést jelezni az osztályfőnök felé.
 • az intézménybe csak az itt dolgozók jöhetnek be
 • a szülők nem kísérhetik fel gyermeküket reggel a tanteremhez, délután a főbejárat előtt várhatják a diákokat
 • 7 órától egész napos portai szolgálatot vezetünk be
 • különös figyelmet fordítunk a higiéniés szabályok betartására
 • Természetesen igazodunk a járvány alakulásához, a gyermekek és az iskolai dolgozók egészségének védelme érdekében, ha szükségszerű, akkor újabb intézkedéseket vezetünk be:
  – maszk viselése
  – lázmérés a bejáratnál
  – kézfertőtlenítőszer használata.

Földi Edina

intézményvezető