Ballagás

„Amiként a lovag bajnoki vívásra, az iparos legény hosszú vándorlásra, úgy indul a diák, némi tudást gyűjtvén, s elmereng a „kemény” évek tovatűntén. Búcsút mond tanárnak, barátnak, négy falnak, folyosón, termeken, udvaron átballag. Jelképes batyuját a vállára vetve elindul az útra, az ismeretlenbe. Nyitja ajkát dalra, köszönő szavakra, leng-lobog a szélben ajándék szalagja.”

44 kislovagtól búcsúztunk ballagási ünnepségünkön 2024. június 22-én. A nyolcadik évfolyamos diákok nagyon sok szép eredménnyel büszkélkedhettek az itt töltött évek során.,

Példamutató közösségi munkájáért, diákönkormányzatban végzett tevékenységéért jutalomban részesült Deák Vivien.

Kiváló sporttevékenységéért dicséretben részesült Bánkúti Dániel és Iglódi Zalán.

Kimagasló tanulmányi eredményéért és példamutató szorgalmáért jutalmat érdemelt Koszorús Benedek.

Kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért jutalmat érdemelt Tóth Hedvig Janka.

Kimagasló tanulmányi eredményéért és példamutató szorgalmáért és a diákönkormányzatban végzett közösségi munkájáért Szepesi András, kimagasló angol órai teljesítményéért Zsombok Alexa, Farkas Réka, Sági Máté, Oltyán Léna, Deák Vivien, Bakos Gábor Teodor részesült jutalomban.

Kitűnő tanulmányi eredményt és példamutató magatartást mondhatott magáénakTóth Kira és Szakali Lantos Lóránt.

A következő tanulók a mesejátékban nyújtott kiváló színészi képességük és mozgáskultúrájuk elismeréseként a „Karácsonyi meghitt percek” című összeállítást kapták:,

Gáspár Kata Sára

Hornyik Lili

Komáromi Blanka

Lévai Blanka

Nemes Luca

Sípos Attila

Szakali Lantos Lóránt

Tichy Luca Sára

Tóth Kira

Tóth Maja

Túróczi Luca

Bakondi Benedek

Deák Dorina

Deák Vivien

Farkas Réka

Kovács Tamara

Mester Márk

Oltyán Léna

Sólyom Blanka

Szepesi András

 

Hálásan köszönjük a sok-sok segítséget, munkát, amit a mesejátékokon, Incsi-fincsi büfében, vagy éppen az osztálykirándulásokon, osztályprogramokon nyújtottak a szülők.

8.a osztály

Molnár Ildikó

Zsámba Mária

Szabó János és Szabó-Panyik Dalma

Kovács Annamária

Tóth Antal és Tóthné Jenei Andrea

Nemes Károlyné

Trencsényi Tamás és Vidinszki Ilona

Putnóczki Etelka

Darida Andrea

Fazekas-Tóth Andrea

Molnár Éva

8.b osztály

Szatmári Ágnes

Dóró Judit

Urbán-Szabó Hedvig

Elekné Boros Mónika

Mesterné Posta Margit

Rajna Kinga

Bánkúti család

Hegedűs-Kovács Szilvia

Mészáros Ágnes Mónika

Marton Nóra

Oltyánné Takács Szilvia

 

Rágyanszky István alpolgármester úr hat évvel ezelőtt létrehozta a Staféta díjat, amelyet intézményünk egy olyan tanulója kaphatja meg a tanév végén, aki

          aki példás/jó magaviseletű, továbbá

          kiemelkedő tanulmányi – vagy sporteredményt ért el,

          vagy iskolai évei során bármilyen területen példás fejlődést mutatott fel.

A 2023/2024-es tanévben ezt a díjat Tóth Kira 8.a osztályos tanuló kapta.

Kira szorgalmas, segítőkész, lelkiismeretes, szerény, megbízható tanuló, akire az osztály és az iskola közössége is büszke lehet. 

Kiváló tanulmányi eredménye mellett évről évre szívesen és eredményesen képviselte az iskolát a tankerületi és más rendezvényeken.

Érdeklődése középpontjában a zongora mellett a humán tudományok és a sakk állnak.  

Országos Diákolimpia 1: 1 hely- egyéni 

                                   2.hely – csapatban 

Hurrá Sakkbajnokság: 3. hely- egyéni 

Mind a közismereti mind a zenei területen egyenletesen és kimagasló szorgalommal végzi feladatait. Tanulmányi átlaga az idei tanévben is kiemelkedő lett. A kötelező feladatai mellett az iskola rendezvényeinek, koncertjeinek és a külső szerepléseinek gyakori fellépője. Eredményes munkája mellett az iskolai közösség tevékeny tagja. Kira valamennyi iskolai rendezvényünkön örömmel szaval, szerepel, imád olvasni. Tájékozottsága, olvasottsága ritkaságnak számít korosztályában, ugyanakkor ezzel ő nem él vissza, humánuma, szenzitivitása előnyként jelenik meg kapcsolatai erősítésében is.

 

Rozsán Csongor által felajánlott díjat kapta Bontovics Márk 8.b osztályos tanuló.

Márk kicsi kora óta lelkes sportolóként képviseli iskolánkat a triatlon, duatlon és egyéb vizes, bicajos, futós versenyeken. Derűs személyisége, kitartása, elhivatottsága nagyszerű példa a társai előtt.

Az ifjú triatlonos kimagasló eredményei nemcsak az elhivatottságát és a sport iránti szenvedélyét tükrözik, hanem azt is, hogy képes kitartóan dolgozni a céljai eléréséért. Eredményei bizonyítják, hogy nem fél a kemény munkától és az áldozatoktól, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez ebben a komplex sportágban. Az edzések során mutatott hozzáállása példaértékű. Kitartása minden helyzetben megmutatkozik: legyen szó edzésekről, versenyekről vagy a mindennapi élet kihívásairól. Ez az elszántság és elkötelezettség nemcsak a sportban, hanem az élet más területein is sikerre vezethet. Ő egy olyan sportoló, aki méltó példakép lehet mind a kezdő, mind a tapasztaltabb triatlonosok számára.

20230618 Baja, Triatlon Ranglista verseny 15. hely

20230722 Veresegyháza, Aquatlon OB 4. hely

20230805 Pécs Triatlon OB 15. hely

20230806 Pécs Triatlon Váltó OB 5. hely

20240414 Martfű, Regionális Aquatlon OB 2. hely

20240427 Balatonboglár, Duatlon OB 6. hely

20240519 Tiszaújváros, Triatlon ranglista verseny 11. hely

20240615 Győr (Ikrény) Triatlon ranglista verseny 15. hely

 

Jó tanuló, jó sportoló díjat olyan diák érdemli ki, aki tanulmányi eredményeiben is jeleskedik, és ez mellett sporteredményei is iskolánk hírnevét öregbítik. Ebben a tanévben ezt a kupát Gáspár Kata Sára 8.a osztályos tanuló kapta.

Kata színes egyénisége, a tanulás és a sport iránti elkötelezettsége 1. osztálytól megmutatkozott. 

Óvodás kora óta tagja a Martfűi Úszó és Triatlon klubnak, érvényes versenyigazolással rendelkezik. Edzői szerint kitartó, jó hozzáállású gyermek. 

A nyolc év alatt számtalan alkalommal állt dobogón, egyéni és csapatversenyen is.  A heti edzéseken rendszeresen részt vesz, versenyidőszakban pedig a hétévégi plusz terhelést is becsülettel vállalja. Nem csupán saját teljesítményére koncentrál, hanem mindig készen áll arra, hogy bátorítsa és támogassa csapattársait is. Ez a csapat szelleme hozzájárul ahhoz, hogy a közösségük erős és összetartó legyen, ami különösen fontos a triatlon csapatsportjában.

Ezeken túl Kata szorgalma kiemelkedő, magatartását a nagyfokú igazságérzet, megbízhatóság és segítőkészség jellemzi. Jó tanulmányi eredménye mellett rendkívül aktívan vett részt az osztály, illetve az iskola közösségi munkájában, önzetlen, lelkes munkájával nagyban hozzájárult az osztály és az iskola közösségi éltének színesítéséhez. Tanulmányi eredménye minden évben kiemelkedő volt, számtalan alkalommal részesült szaktárgyi dicséretben is. Az idén is nagyon sok sport versenyen vett részt és ért el kiváló eredményeket. 

2023.06.18    XVIII. Mogyi Triatlon Baja  28. hely. 

2023.07.22    Aquatlon Országos Bajnokság Veresegyház            26.hely. 

2023.08.05    Triatlon Utánpótlás Országos Bajnokság Pécs         36.hely. 

2024.03.19    Mezei Futás Megyei Döntő Szolnok 5. hely. 

2024.04.28    Duatlon Országos Bajnokság Balatonboglár 38. hely. 

2024.04.29    Duatlon MIX Váltó Országos Bajnokság Balatonboglár     18. hely. 

2024.05.05    SPORT XXI. Aquatlon Országos Bajnokság Debrecen       19. hely. 

2024.05.18    Triatlon Klubcsapat Országos Bajnokság Tiszaújváros       20. hely. 

2024.05.19    Triatlon Utánpótlás Ranglista Verseny Tiszaújváros           35. hely. 

Sportszeretetével, segítőkészségével példát mutat diáktársai számára, ezért méltó a “Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetésre. 

Fenntartónk, a Szolnoki Tankerületi Központ nagyon fontosnak tartja, hogy a pedagógusok és az iskola dolgozóinak többletteljesítményét elismerje. Az idei évben az alábbi pedagógusok munkáját ismerték el:

Szolnoki Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét kapta:

Pápainé Murányi Elvira 2017 óta dolgozik iskolánkban ügyviteli dolgozóként. Precíz, igényes, alapos munkájával nagyban hozzájárul intézményünk üzemeltetési feladatainak ellátáshoz. Aktív részt vállal az iskola környezetének szépítésében. Kreativitása határtalan, fáradhatatlanul, idejét nem kímélve álmodja meg egy-egy esemény, iskolai rendezvény, ünnepség dekorációját, amelynek elkészítésben tevékenyen részt vesz.

Savella Szilvia Nagy hangsúlyt fektet a gyerekek képességeinek játékba ágyazott, tevékenységközpontú, differenciált fejlesztésére. Munkájában sokszínű módszereket használ, különbségekre figyelő tanulásszervezési módokat alkalmaz. Tehetséggondozó nevelő-oktató tevékenysége során tanítványait rendszeresen, lelkiismeretesen készíti fel különböző tanulmányi versenyekre

Javaslataival, építő jellegű kritikájával, véleményével segíti a közösség munkáját, az érdemi szakmai tevékenységet. Munkáját precízséggel, szakmai igényességgel, lelkiismeretesen, pontosan és megbízhatóan végzi.

Szendi Éva 1987 óta dolgozik tanítóként iskolánkban. Szakmailag felkészült, elhivatott pedagógus Pályafutása során folyamatosan törekedett arra, hogy minden tanulója sikeres legyen. Szívügyének tekinti a lemaradt gyerekek felzárkóztatását, ennek érdekében rendszeresen használja tanulóival az E-DIA fejlesztő programot. Napközis nevelőként kiemelkedő munkát végez. A kötelező feladatok megoldása mellett, fontosnak tartja a gyerekekkel való közös játékot, a gyerekekről való gondoskodást a foglalkozásokon

Vasné Hajdu Tünde 2016 óta dolgozik tanítóként intézményünkben. Sokoldalú pedagógus a kisdiákok írás és olvasás tanítása mellett a számok világába való bevezetése sem okoz neki nehézséget. Munkáját elhivatottsággal, fiatalos lendülettel végzi, felkészültsége tudatos és alapos. Vezetésével az alsó tagozatos kis énekkar rendszeresen részt vesz iskolai és városi rendezvényeken. Tanulóit lelkiismeretesen készíti fel népdaléneklő versenyekre. Aktív tagja a Martfű Városi Női Karnak is.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem díjban részesült:

Juhászné Hidvégi Edit nevelő – oktató tevékenységének eredményességét szaktudása, pedagógiai kulturáltsága mellett kedvező pedagógusegyénisége is meghatározza: a magyar nyelv és irodalom, a kézművesség, a néphagyományok tanulási élményeken, gyakorlati problémák megoldásán keresztül történő megszerettetése, a tanár-diák kapcsolatban szeretetet sugárzó viselkedése, hangulatos óravezetése valamennyi tanítványa számára emlékezetes élményt jelent. Tanítványaival és a szülőkkel való kapcsolata mintaértékű, kollégái körében is elismertséget szerzett mindig igen alapos szakmai tevékenysége és megbízható személye.

 

Sikéné Buczkó Mária matematika -rajz szakos pedagógusként a gyermek- és szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség, és a felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozásban elért eredményesség jellemzi. Továbbképzéseit úgy választotta-választja meg, hogy az a szakmai céljainak megvalósítását szolgálja. 2013-ban gyógypedagógus végzettséget szerzett, hogy az értelmileg és tanulásban akadályozott gyerekeket megfelelő háttértudással felvértezve fejleszthesse. Szakmai kihívásként tekint az egyéni megsegítést igénylő tanulókkal való foglalkozásra, melyet eredményesen végez a felső tagozatos tanulók körében. Empatikus készségének, toleranciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a gyermekek érdekeit tartja a legfontosabbnak.

 

Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Pedagógus Díját kapta:

Nagyné Tóth Tünde 2002 óta dolgozik intézményünkben, magyar nyelv és irodalom rejtelmeibe vezeti be az alsós tagozatos kisdiákokat. Az anyanyelvi fejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek környezettudatos szemléletének alakítására, a művészeti nevelésre. A problémák iránti érzékenysége, csendes konfliktusmegoldó-képessége nemcsak közösségformáló erővé vált az osztályain belül, de a szülőkkel való kapcsolatát is jellemzi. Munkáját a problémákkal való emberközeli azonosulás, a tapintatos, szakmai felelősségvállalás, az embertisztelet, az empátia, igényesség, szakszerűség, pontosság jellemzi. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása, egyéni és differenciált fejlesztése jól bizonyítja elkötelezettségét a pálya iránt. Munkatársaival figyelmes, előzékeny, jó kapcsolatot ápol, mindig készen áll az együttműködésre. Tapasztalatait, tudását mindig szívesen osztotta meg kollégáival. Szakmai munkájának színvonalát továbbképzéseken szerzett ismereteivel és tapasztalataival igyekszik növelni.

Miniszteri elismerő oklevelét kapta:

Ivanov Erika 1986 óta dolgozik intézményünkben. Tanári pályáját iskolánkban kezdte, melyet azóta is nagy odaadással, elhivatottsággal végez. 2002-ben a felsős humán munkaközösség vezetésével bízták meg.

Munkáját nagyfokú pedagógiai tapasztalat jellemzi, egyéniségét mindig az őszinteség és nyíltság vezérli. Pályakezdése óta kiemelkedő szerepet vállal a kultúra közvetítésében. Tevékenységének köszönhetően diákjaink az iskolai ünnepségeken, műsorokon magas színvonalon teljesítenek. Irányításával, a hagyományok ápolása mellett, új kulturális értékekkel gazdagodott intézményünk, és Martfű városa is. Immáron 19 éve készíti el a Karácsonyi Mesejáték forgatókönyvét, és fáradhatatlanul tanítja be a szöveget a sokszor 60 főből álló gyerek szereplő gárdának, művészeti vezetője és rendezője is minden egyes darabnak

Osztályfőnökként nagy hangsúlyt fektetett a közösségformálásra, az egyenlő és egyéni bánásmódra. Türelemmel fordult diákjai problémai felé, a felmerülő konfliktusokat hatékonyan kezeli.

Szívesen és szeretettel segít a pályakezdő fiatal pedagógusoknak átadva tapasztalatit, bevált módszereit, „jó gyakorlatait”. Rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, az új módszerek, innovációk bevezetésénél, kipróbálásánál mindig lehet munkájára számítani.

Ivanov Erika munkája és személyisége példaértékű tantestületünk számára.

Szeretettel gratulálunk diákoknak és pedagógusoknak egyaránt!