Martfűi József Attila Általános Iskola

Csodafáink születtek

„Van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek kilenc elhajló ága van, mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarogni, imbolyogni, onnan támad a szél. Olyan csudálatosan nagy fa ez, hogy nemcsak a hold jár el az ágai között, hanem a nap is.”

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

 

A fa ősi jelképünk. Míg évgyűrűi az életünket szimbolizálják, addig a természeti környezetünk elengedhetetlen elemei, mivel éltető oxigén termelnek számunkra.

November 8-án nyolcadikos diákjaink hagyományteremtő módon „csudálatos nagy fákat” ültettek iskolánk udvarán. A 8.a, 8.b és 8.c osztályok osztályfőnökeikkel, Erika nénivel, Anikó nénivel és Ági nénivel úgy gondolták, hogy saját kis közösségüket, iskolához való kapcsolódásukat, jövőjüket ezek az „Emlékfák” szimbolizálják. A 8.b osztály facsemetéjének gyökerei időkapszulát is rejtenek, amelyben saját kis fényképeiket és videóikat örökítették meg.

A hagyományteremtést a szülők és Martfű Város Önkormányzata is lelkesen támogatta, így a város babafái mellett most már emlékfáknál is lehet a diákoknak visszagondolni a Martfűi József Attila Általános Iskolában eltöltött évekre.