Martfűi József Attila Általános Iskola

Felvételi – a dolgozatok megtekintése

Intézményünkben a Szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban 254 nyolcadik osztályos tanuló írta meg
a középiskolai felvételi vizsgát, ezért a dolgozatok megtekintése – a járványhelyzet miatt – a
korábbiaktól eltérő módon kerül megvalósításra.

A dolgozatok megtekintésére 2021. január 29-én kerül sor 8:00-16:00 óra között. A járványhelyzetre
való tekintettel az egyes általános iskolákból érkező diákok megtekintési időpontját beosztottuk,
amely a mellékelt táblázatban látható. A beosztás a gimnázium honlapján is megtalálható
(www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu. ) Kérem, hogy tájékoztassa az érintett diákjait és szüleiket, hogy
a megtekintésre a beosztás szerinti időpontban jöjjenek, így elkerülhető a hosszabb várakozás és az
intézmény előtti csoportosulás!
A kijavított dolgozatok megtekintésére csak a diákot és a gondviselőjét engedjük az épület aulájába
(lázmérőzést követően, maszkban). A dolgozat megtekintéséhez személyazonosításra alkalmas
igazolványt kell bemutatni. A dolgozatokat lefényképezhetik, majd távoznak az épületből, arra nincs
lehetőség, hogy ott a dolgozatokat átnézzék, fénymásolják. Ha a javítással kapcsolatban kifogás
merül föl, akkor azt e-mailben tehetik meg (szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu ). Az észrevételt az
intézmény vezetőjének kell címezni. Az írásbeli észrevételt a megtekintést követő első munkanap
végéig – 2021. február 1-jén 16:00 óráig – teheti meg. A határidő elmulasztása esetén egy napon
belül igazolási kérelmet nyújthat be. Az igazolási kérelem benyújtási határidejének elmulasztása
jogvesztő.