DROG-ALKOHOL-DOHÁNYZÁS-AIDS, azaz DADA program

Iskolánkban április 26-27-én a 6-7-8. évfolyamon tanuló diákjainknak Balasi István r.ftőrm. tartott foglalkozást.

A rendőrség általános iskolai bűnmegelőzési programja / DADA/ arra hivatott, hogy a bűnelkövetéssel szemben egy jobb életet kínáljon a diákoknak.

A foglalkozások középpontjában a személyiség, a helyzetfelismerő- és az ítélőképesség fejlesztése áll. Fontos, hogy a gyerek tudjon különbséget tenni a jó és rossz között. Tisztában legyen azzal, mi a számít bűncselekménynek

A program nem kizárólag a bűnt akarja bemutatni, hanem beszél a törvényekről, valamint azok megtartó erejéről. Megismerkednek a gyerekek a rendőrségi eljárásokkal, a börtön világával. Ezen kívül az önismeret, a másság elfogadása, tolerancia, konfliktushelyzetekben alkalmazható kommunikáció is részei az egyes foglalkozásoknak.

Ezúton is köszönjük Balasi István r.ftőrm. munkáját.