Fenntarhatósági témahét 2.0

Fenntarthatósági témahét 2023.04.24-04.28

Az idei évben az alábbi kiemelt környezettudatos témák köré csoportosultak a fenntarthatósági programok:
• Biodiverzitás
• Fenntartható értékek
• Energia
• Tudatos fogyasztás
• Hulladék

A gyerekek különböző , minél sokrétűbb ismerethez való jutását interaktív oktató programok is segítették. Így a tanulók játékos, szórakoztató módon ismerkedhettek meg a környezetvédelem és fenntarthatóság főbb kérdéseivel. A feladatok megoldása során lehetőségük nyílt, hogy alaposabban megismerkedjenek az adott témával és közben felelősségteljes, tudatos döntést hozzanak.
Iskolánk tanulói az alábbi témaköröket dolgozták fel:
Hulladék témakörön belül: Legyél válogatós! A szelektív hulladékgyűjtés alapjai
Az alsótagozatos tanulók megismerkedhetek a szelektív hulladékgyűjtés alapjaival és fontosságával. Ezek során játékos feladatok megoldásával, mesenézéssel játékos formában bővítették ismereteiket, majd hulladékból készítettek újrahasznosítható tárgyakat.
Tudatos fogyasztás témakörén belül: Fogyasztóvédelem online vásárláskor
A témakör feldolgozásakor a tanulók ismereteket szereztek az online vásárlás fontosabb jellemzőiről. Megismerhették, milyen jogai vannak a vásárlónak, milyen kötelezettségei vannak az eladónak. Megtudták, mit jelent az elállás a vásárlástól kifejezés és ennek milyen következményei vannak a vevőre és az eladóra nézve. Az óra végén fogyasztóvédelmi kisokost készítettek.

Biodiverzitás témakörben az alsó tagozatosok a Gombapróbát, míg a felső tagozatosok az Együtt a természetben témát dolgozták fel.
A Gombapróba téma feldolgozása esetén a ráhangolódás mesenézéssel kezdődött. A gyerekek aktívan keresték ki az interaktív táblán a szókeresőből a különböző gombák neveit, a gombatestfelépítését.
Az Együtt a természetben óra során a tanulók terepgyakorlat során játékos feladatok segítségével fedezték fel a természet és a tudományok, tantárgyak közötti szoros és sokrétű kapcsolatot. Megfigyelték a természet sokszerűségét és sokszínűségét.
A Fenntartható értékek témakörön belül több osztályban került feldolgozásra a Hetedhét hungarikumok című ismeretanyag.
A foglakozás során a tanulók megállapították, mit jelent a hungarikum fogalma, mi ennek a társadalmi, kulturális, gazdasági haszna, jelentősége. Feladatlapok segítségével összegyűjtötték a legfontosabb magyar hungarikumokat. Ismereteiket játékos interaktív feladatokkal ellenőrizhették.
A gyerekek szívesen vettek részt ezeken a programokon, és sokféle, érdekes módon bővültek ismereteik.

Biró Erika