Értesítés Házirend függelékének változásáról

Függelék

Kiegészítő szabályozás a kialakult járványhelyzet miatt

A függeléket folyamatosan frissítjük a megjelenő jogszabályok alapján. A függelék induló dátuma: 2021. szeptember 1.

 

Az EMMI tájékoztatása alapján a köznevelési intézmények Covid-19 fertőzés protokolljával kapcsolatban az alábbiak figyelembevételével kell eljárni:

 

 1. Az új koronavírussal kapcsolatos követendő járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó hatályos eljárásrend a Hivatalos értesítő 2021. évi 22. számában jelent meg(https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elja%CC%81ra%CC%81srend%20a%202020.%20e%CC%81vben%20azonosi%CC%81tott%20u%CC%81j%20koronavi%CC%81russal%20kapcsolatban.pdf), mely alapján területileg illetékes  járási/kerületi hivatalok népegészségügyi munkatársai meghozzák a járványügyi intézkedéseket a adott helyzetet körülményeit egyedileg értékelve.
 2. A fenti eljárásend vonatkozik a köznevelési intézményekre is, ha ott tanuló vagy dolgozó esetében COVID-19 fertőzés ténye igazolódik.
 3. Az eljárásrend a szoros kontaktok járványügyi megfigyelése (karantén) kapcsán előírja:

„Mentesül a karantén alól az a védőoltásban részesített személy, aki a védettségi igazolvány átvételének időpontját követően került szoros kontaktusba az igazolt fertőzöttel.”

„Azon személyek esetén, akik az elmúlt 6 hónapban igazoltan átestek koronavírus fertőzésen, járványügyi intézkedés nem szükséges.”

 1. Fentiek alapján az oltásban részesült tanulók, illetve pedagógusok mentesülnek a karatén alól, így a védőoltások alapján a 7. évfolyam felett feltehetően nagyon ritkán válik majd szükségessé tanügyi intézkedés (pl. tantermen kívüli oktatás elrendelése).
 2. Az alsóbb évfolyamokon is felmerülhet hasonló helyzet a COVID-19 fertőzést átvészeltek miatt, de ezen gyermekek száma feltehetően jóval kevesebb.
 3. A beérkező bejelentések tekintetében tehát a fentiek figyelembevétele és a helyi népegészségi szervvel való kapcsolatfelvétel szükséges!
 4. Tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelése tehát csak akkor történhet a jelölt korosztályban, ha az NNK kivételesen mégis határozottan elrendeli a karantént, valamint a kisebb korosztályok esetében is döntés csak NNK javaslat alapján lehetséges.

 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kontaktkutatás (és a kontaktszemélyként érintett gyermekek és felnőttek összeszámlálása esetében) külön kell összesíteni az oltott és oltatlan kontaktszemélyeket, és ezt az NNK-val is közölni kell, amikor felhívjátok őket. Az NNK-val történt konzultáció után a tankerületbe beküldendő covid jelentésben az alábbi információk szükségesek minden esetben :

–     a fertőzött neve

–     a fertőzött osztálya (vagy felnőtt esetében beosztása)

–      ha az iskolának több feladatellátási helye is van, akkor annak a feladatellátási helynek neve és címe, ahol az érintett fertőzött van

–      a fertőzöttség igazolódásának dátuma

–      mikor volt utoljára iskolában (munkában) a fertőzött személy

–      röviden az eset leírása

–        a kontaktszemélyek esetén azok száma, akik oltottak (rendelkeznek védettségi igazolvánnyal), és azok száma, akik nem

–      a karanténba kerülő (azaz nem oltott) személyek közül mennyi a tanuló, a pedagógus vagy az egyéb dolgozó

–      a fentiek alapján az NNK döntése (a karanténba helyezettek számáról, illetve esetlegesen a digitális munkarend elrendelésére tett javaslatról)

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt intézményünk fenntartójának javaslatára 2021. november 8-tól a következő szabályokat vezetjük be.:

 • a szülő köteles az intézmény felé a gyermek illetve a családon belüli megbetegedést jelezni az osztályfőnök felé
 • az intézménybe csak az itt dolgozók jöhetnek be
 • a szülők nem kísérhetik fel gyermeküket reggel a tanteremhez, délután a főbejárat előtt várhatják a diákokat
 • 7 órától egész napos portai szolgálatot vezetünk be
 • különös figyelmet fordítunk a higiéniés szabályok betartására

Természetesen igazodunk a járvány alakulásához, a gyermekek és az iskolai dolgozók egészségének védelme érdekében, ha szükségszerű, akkor újabb intézkedéseket vezetünk be:

 • maszk viselése
 • lázmérés a bejáratnál
 • kézfertőtlenítőszer használata

A járványügyi helyzet negatív irányba történő elmozdulása miatt intézményünk november 9-tól a következő változásokkal egészíti ki a fentieket:

 • kötelező maszkhasználat a közösségi térben
 • szünetekben az osztályok csak a meghatározott helyen tartózkodhatnak
 • az iskolába érkezés és távozás 4 különböző helyen történik:
 • főbejárat:1-5. évfolyam
 • tornaterem felőli bejárat: 2-6. évfolyam
 • könyvtár felőli bejárat: 3-7.évfolyam
 • összekötő folyosói bejárat: 4-8.évfolyam